نمکدون - زورش به بچه رسيده😒دوستاتونو تگ كنيد 🏷 نمکدون - زورش به بچه رسيده😒دوستاتونو تگ كنيد 🏷 نمکدون - زورش به بچه رسيده😒دوستاتونو تگ كنيد 🏷
زورش به بچه رسيده😒
دوستاتونو تگ كنيد 🏷
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hmn.iranmanesh را دنبال کنید