نمکدون - . سلام چه ميكنين با اين هواي دلبر😍🌧🍁 اميدوارم كه دلتون شاد باشه تنتون سلامت باشه🙏💗 . منم اومدم با يه دسر كدو حلوايي( دو رنگ)كه قول ميدم عاشقش بشيد😋😍👌 بچه ها تركيب كدو حلوايي رو با عطر دارچين وهل خيلي امتحان كردين،حالا تركيب اينا با كاپوچينو ،طعم وعطر خاص وخيلي جذابي ميشه😋... چيزكيكم رو با كرارهاي بيسكومن كه قهوه طبيعي و شير داره و خيلي ترد و تازه ست درست كردم😋😍 حتما امتحان كنيد عاشقش ميشيد✨👌😍 . ‏@moneymanpars . كدوحلوايي رو با كره و دارچين و يكم هل وشكر گذاشتم بيست دقيقه پخت، سوال ديگه اي هم بود حتما همه رو ميخونم و به كپشن اضافه ميكنم💗🙏 . . نمکدون - . سلام چه ميكنين با اين هواي دلبر😍🌧🍁 اميدوارم كه دلتون شاد باشه تنتون سلامت باشه🙏💗 . منم اومدم با يه دسر كدو حلوايي( دو رنگ)كه قول ميدم عاشقش بشيد😋😍👌 بچه ها تركيب كدو حلوايي رو با عطر دارچين وهل خيلي امتحان كردين،حالا تركيب اينا با كاپوچينو ،طعم وعطر خاص وخيلي جذابي ميشه😋... چيزكيكم رو با كرارهاي بيسكومن كه قهوه طبيعي و شير داره و خيلي ترد و تازه ست درست كردم😋😍 حتما امتحان كنيد عاشقش ميشيد✨👌😍 . ‏@moneymanpars . كدوحلوايي رو با كره و دارچين و يكم هل وشكر گذاشتم بيست دقيقه پخت، سوال ديگه اي هم بود حتما همه رو ميخونم و به كپشن اضافه ميكنم💗🙏 . . نمکدون - . سلام چه ميكنين با اين هواي دلبر😍🌧🍁 اميدوارم كه دلتون شاد باشه تنتون سلامت باشه🙏💗 . منم اومدم با يه دسر كدو حلوايي( دو رنگ)كه قول ميدم عاشقش بشيد😋😍👌 بچه ها تركيب كدو حلوايي رو با عطر دارچين وهل خيلي امتحان كردين،حالا تركيب اينا با كاپوچينو ،طعم وعطر خاص وخيلي جذابي ميشه😋... چيزكيكم رو با كرارهاي بيسكومن كه قهوه طبيعي و شير داره و خيلي ترد و تازه ست درست كردم😋😍 حتما امتحان كنيد عاشقش ميشيد✨👌😍 . ‏@moneymanpars . كدوحلوايي رو با كره و دارچين و يكم هل وشكر گذاشتم بيست دقيقه پخت، سوال ديگه اي هم بود حتما همه رو ميخونم و به كپشن اضافه ميكنم💗🙏 . .
. سلام چه ميكنين با اين هواي دلبر😍🌧🍁 اميدوارم كه دلتون شاد باشه تنتون سلامت باشه🙏💗 . منم اومدم با يه دسر كدو حلوايي( دو رنگ)كه قول ميدم عاشقش بشيد😋😍👌 بچه ها تركيب كدو حلوايي رو با عطر دارچين وهل خيلي امتحان كردين،حالا تركيب اينا با كاپوچينو ،طعم وعطر خاص وخيلي جذابي ميشه😋... چيزكيكم رو با كرارهاي بيسكومن كه قهوه طبيعي و شير داره و خيلي ترد و تازه ست درست كردم😋😍 حتما امتحان كنيد عاشقش ميشيد✨👌😍 . ‏@moneymanpars . كدوحلوايي رو با كره و دارچين و يكم هل وشكر گذاشتم بيست دقيقه پخت، سوال ديگه اي هم بود حتما همه رو ميخونم و به كپشن اضافه ميكنم💗🙏 . .

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج my.hasti را دنبال کنید