نمکدون - سلام😍✨ . بچه ها حلوای عقاب یه قرعه‌کشی با جایزه نقدی داره کافیه برای شرکت تو این قرعه‌کشی به پیجشون برید و تو نظر سنجی پست آخرشون شرکت کنید✌️😍 . @oghabhalva.iran . امیدوارم برنده از بین دوستای من باشه🙏💗😍 . . . *قند کمتر، کنجد بیشتر* . . #حلوای‌_عقاب#شرکت_حلوای_عقاب#کنجد#قند_کمتر_کنجد_بیشتر#مسابقه#قرعه_کشی#مسابقه_اینستاگرامی#قرعه_کشی_اینستاگرامی#بهش_فکرکنجدی ------------------------------------- نمکدون - سلام😍✨ . بچه ها حلوای عقاب یه قرعه‌کشی با جایزه نقدی داره کافیه برای شرکت تو این قرعه‌کشی به پیجشون برید و تو نظر سنجی پست آخرشون شرکت کنید✌️😍 . @oghabhalva.iran . امیدوارم برنده از بین دوستای من باشه🙏💗😍 . . . *قند کمتر، کنجد بیشتر* . . #حلوای‌_عقاب#شرکت_حلوای_عقاب#کنجد#قند_کمتر_کنجد_بیشتر#مسابقه#قرعه_کشی#مسابقه_اینستاگرامی#قرعه_کشی_اینستاگرامی#بهش_فکرکنجدی ------------------------------------- نمکدون - سلام😍✨ . بچه ها حلوای عقاب یه قرعه‌کشی با جایزه نقدی داره کافیه برای شرکت تو این قرعه‌کشی به پیجشون برید و تو نظر سنجی پست آخرشون شرکت کنید✌️😍 . @oghabhalva.iran . امیدوارم برنده از بین دوستای من باشه🙏💗😍 . . . *قند کمتر، کنجد بیشتر* . . #حلوای‌_عقاب#شرکت_حلوای_عقاب#کنجد#قند_کمتر_کنجد_بیشتر#مسابقه#قرعه_کشی#مسابقه_اینستاگرامی#قرعه_کشی_اینستاگرامی#بهش_فکرکنجدی -------------------------------------
سلام😍✨ . بچه ها حلوای عقاب یه قرعه‌کشی با جایزه نقدی داره کافیه برای شرکت تو این قرعه‌کشی به پیجشون برید و تو نظر سنجی پست آخرشون شرکت کنید✌️😍 . @oghabhalva.iran . امیدوارم برنده از بین دوستای من باشه🙏💗😍 . . . *قند کمتر، کنجد بیشتر* . . #حلوای‌_عقاب#شرکت_حلوای_عقاب#کنجد#قند_کمتر_کنجد_بیشتر#مسابقه#قرعه_کشی#مسابقه_اینستاگرامی#قرعه_کشی_اینستاگرامی#بهش_فکرکنجدی -------------------------------------

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج my.hasti را دنبال کنید