نمکدون - . اومدم با معرفي يه رستوران خفن كه مطمئنم خوشتون مياد🙌😍 . . بچه ها اگه دنبال يه رستوران خوشگل،خوشمزه و پر از آرامش هستين اين رستوران رو شديداً پيشنهاد ميدم🙌😍 . قيمت غذاها هم واقعاً نسبت به كيفيت عالي ومنصفانه بود تو پيجشون قيمت غذاها هست خودتون نگاه كنيد✌️😍 . نگم براتون از نوشيدني ها🤤نميدونم چرا كم ازشون ويدئو گرفتم🙁 . . ما واقعاً از همه چي راضي بوديم وبا خيال راحت بهتون معرفيشون ميكنم😇😍 . فقط ببخشيد آخر ويدئو رستوران شلوغ شد صدام ضعيفه🙈 . . . @amano_restaurant . @amano_restaurant . . . نمکدون - . اومدم با معرفي يه رستوران خفن كه مطمئنم خوشتون مياد🙌😍 . . بچه ها اگه دنبال يه رستوران خوشگل،خوشمزه و پر از آرامش هستين اين رستوران رو شديداً پيشنهاد ميدم🙌😍 . قيمت غذاها هم واقعاً نسبت به كيفيت عالي ومنصفانه بود تو پيجشون قيمت غذاها هست خودتون نگاه كنيد✌️😍 . نگم براتون از نوشيدني ها🤤نميدونم چرا كم ازشون ويدئو گرفتم🙁 . . ما واقعاً از همه چي راضي بوديم وبا خيال راحت بهتون معرفيشون ميكنم😇😍 . فقط ببخشيد آخر ويدئو رستوران شلوغ شد صدام ضعيفه🙈 . . . @amano_restaurant . @amano_restaurant . . . نمکدون - . اومدم با معرفي يه رستوران خفن كه مطمئنم خوشتون مياد🙌😍 . . بچه ها اگه دنبال يه رستوران خوشگل،خوشمزه و پر از آرامش هستين اين رستوران رو شديداً پيشنهاد ميدم🙌😍 . قيمت غذاها هم واقعاً نسبت به كيفيت عالي ومنصفانه بود تو پيجشون قيمت غذاها هست خودتون نگاه كنيد✌️😍 . نگم براتون از نوشيدني ها🤤نميدونم چرا كم ازشون ويدئو گرفتم🙁 . . ما واقعاً از همه چي راضي بوديم وبا خيال راحت بهتون معرفيشون ميكنم😇😍 . فقط ببخشيد آخر ويدئو رستوران شلوغ شد صدام ضعيفه🙈 . . . @amano_restaurant . @amano_restaurant . . .
. اومدم با معرفي يه رستوران خفن كه مطمئنم خوشتون مياد🙌😍 . . بچه ها اگه دنبال يه رستوران خوشگل،خوشمزه و پر از آرامش هستين اين رستوران رو شديداً پيشنهاد ميدم🙌😍 . قيمت غذاها هم واقعاً نسبت به كيفيت عالي ومنصفانه بود تو پيجشون قيمت غذاها هست خودتون نگاه كنيد✌️😍 . نگم براتون از نوشيدني ها🤤نميدونم چرا كم ازشون ويدئو گرفتم🙁 . . ما واقعاً از همه چي راضي بوديم وبا خيال راحت بهتون معرفيشون ميكنم😇😍 . فقط ببخشيد آخر ويدئو رستوران شلوغ شد صدام ضعيفه🙈 . . . @amano_restaurant . @amano_restaurant . . .

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج my.hasti را دنبال کنید