نمکدون - . . #تارت_انار_شكلات خمير تارت: آرد :٢٠٠ گرم پودر قند: ٢ قاشق غذاخوري زرده تخم مرغ:يك عدد وانيل:نوك ق چ نمك:نوك ق چ كره:١١٥ گرم آب سرد :سه ق غ فيلينگ: خامه :٢٥٠ گرم شكلات تلخ ويا مخلوط تلخ وشيري :٢٥٠ گرم . . اول اينكه حتماً تمام مواد تارت خنك باشه وهمون لحظه كه ميخوايم استفاده كنيم از يخچال بيرون مياريم... قالب تارت ٢٠ cm،چرب كردن لازم نيست آرد و پودر قند رو الك ميكنيم، كره خنك رو به صورت مكعبي برش ميديم ، آرد،پودر قند،نمك رو مخلوط كنيد و كره رو اضافه كنيد با چنگال كره رو به خورد آرد بدين،(ميتونين داخل غذاساز هم بريزين) بعد با نوك انگشت تركيب آرد وكره رو با ورز دادن به به شكل شن يا پودر سوخاري در بيارين(حتماً نوك انگشت يا چنگال استفاده بشه چون گرماي دست باعث شل شدن كره ميشه و خيلي اين كار رو انجام ندين نبايد كره گرم بشه) بعد زرده تخم مرغ،آب سرد و وانيل رو اضافه كنيد و با نوك انگشت انقدر ورز بدين كه خمير يه گوشه ظرف جمع بشه... داخل كيسه فريزر بذاريد،باوردنه صافش كنيد وبراي نيم تا يك ساعت بزاريد داخل يخچال... بعد يكم ورز بدين(نوك انگشت) تا نرم بشه و باوردنه صاف كنيد(خيلي ورز ندين چون سفت ميشه واون حالت تردي رو نداره) داخل قالب تارت بندازيد اطرافش رو ببريد،با چنگال روي ديواره وكف رو سوراخ كنيد (كه داخل فر پف نكنه)دوباره نيم ساعت داخل يخچال و بعد فر ١٧٠ درجه تا زماني كه روش طلايي روشن بشه... @my.hasti خامه رو روي حرارت بزاريد وقتي روش حباب ايجاد شد(نجوشه)شكلات خورد شده رو اضافه كنيد بعد از چند ثانيه از روي حرارت بردارين وروي نون تارت كه خنك شده بريزين... انار رو روش بريزين وسه ساعت بزارين داخل يخچال... . شكلاتها محصول:👇 ‏. @billordy_danijechocolate . . . نمکدون - . . #تارت_انار_شكلات خمير تارت: آرد :٢٠٠ گرم پودر قند: ٢ قاشق غذاخوري زرده تخم مرغ:يك عدد وانيل:نوك ق چ نمك:نوك ق چ كره:١١٥ گرم آب سرد :سه ق غ فيلينگ: خامه :٢٥٠ گرم شكلات تلخ ويا مخلوط تلخ وشيري :٢٥٠ گرم . . اول اينكه حتماً تمام مواد تارت خنك باشه وهمون لحظه كه ميخوايم استفاده كنيم از يخچال بيرون مياريم... قالب تارت ٢٠ cm،چرب كردن لازم نيست آرد و پودر قند رو الك ميكنيم، كره خنك رو به صورت مكعبي برش ميديم ، آرد،پودر قند،نمك رو مخلوط كنيد و كره رو اضافه كنيد با چنگال كره رو به خورد آرد بدين،(ميتونين داخل غذاساز هم بريزين) بعد با نوك انگشت تركيب آرد وكره رو با ورز دادن به به شكل شن يا پودر سوخاري در بيارين(حتماً نوك انگشت يا چنگال استفاده بشه چون گرماي دست باعث شل شدن كره ميشه و خيلي اين كار رو انجام ندين نبايد كره گرم بشه) بعد زرده تخم مرغ،آب سرد و وانيل رو اضافه كنيد و با نوك انگشت انقدر ورز بدين كه خمير يه گوشه ظرف جمع بشه... داخل كيسه فريزر بذاريد،باوردنه صافش كنيد وبراي نيم تا يك ساعت بزاريد داخل يخچال... بعد يكم ورز بدين(نوك انگشت) تا نرم بشه و باوردنه صاف كنيد(خيلي ورز ندين چون سفت ميشه واون حالت تردي رو نداره) داخل قالب تارت بندازيد اطرافش رو ببريد،با چنگال روي ديواره وكف رو سوراخ كنيد (كه داخل فر پف نكنه)دوباره نيم ساعت داخل يخچال و بعد فر ١٧٠ درجه تا زماني كه روش طلايي روشن بشه... @my.hasti خامه رو روي حرارت بزاريد وقتي روش حباب ايجاد شد(نجوشه)شكلات خورد شده رو اضافه كنيد بعد از چند ثانيه از روي حرارت بردارين وروي نون تارت كه خنك شده بريزين... انار رو روش بريزين وسه ساعت بزارين داخل يخچال... . شكلاتها محصول:👇 ‏. @billordy_danijechocolate . . . نمکدون - . . #تارت_انار_شكلات خمير تارت: آرد :٢٠٠ گرم پودر قند: ٢ قاشق غذاخوري زرده تخم مرغ:يك عدد وانيل:نوك ق چ نمك:نوك ق چ كره:١١٥ گرم آب سرد :سه ق غ فيلينگ: خامه :٢٥٠ گرم شكلات تلخ ويا مخلوط تلخ وشيري :٢٥٠ گرم . . اول اينكه حتماً تمام مواد تارت خنك باشه وهمون لحظه كه ميخوايم استفاده كنيم از يخچال بيرون مياريم... قالب تارت ٢٠ cm،چرب كردن لازم نيست آرد و پودر قند رو الك ميكنيم، كره خنك رو به صورت مكعبي برش ميديم ، آرد،پودر قند،نمك رو مخلوط كنيد و كره رو اضافه كنيد با چنگال كره رو به خورد آرد بدين،(ميتونين داخل غذاساز هم بريزين) بعد با نوك انگشت تركيب آرد وكره رو با ورز دادن به به شكل شن يا پودر سوخاري در بيارين(حتماً نوك انگشت يا چنگال استفاده بشه چون گرماي دست باعث شل شدن كره ميشه و خيلي اين كار رو انجام ندين نبايد كره گرم بشه) بعد زرده تخم مرغ،آب سرد و وانيل رو اضافه كنيد و با نوك انگشت انقدر ورز بدين كه خمير يه گوشه ظرف جمع بشه... داخل كيسه فريزر بذاريد،باوردنه صافش كنيد وبراي نيم تا يك ساعت بزاريد داخل يخچال... بعد يكم ورز بدين(نوك انگشت) تا نرم بشه و باوردنه صاف كنيد(خيلي ورز ندين چون سفت ميشه واون حالت تردي رو نداره) داخل قالب تارت بندازيد اطرافش رو ببريد،با چنگال روي ديواره وكف رو سوراخ كنيد (كه داخل فر پف نكنه)دوباره نيم ساعت داخل يخچال و بعد فر ١٧٠ درجه تا زماني كه روش طلايي روشن بشه... @my.hasti خامه رو روي حرارت بزاريد وقتي روش حباب ايجاد شد(نجوشه)شكلات خورد شده رو اضافه كنيد بعد از چند ثانيه از روي حرارت بردارين وروي نون تارت كه خنك شده بريزين... انار رو روش بريزين وسه ساعت بزارين داخل يخچال... . شكلاتها محصول:👇 ‏. @billordy_danijechocolate . . .
. . #تارت_انار_شكلات خمير تارت: آرد :٢٠٠ گرم پودر قند: ٢ قاشق غذاخوري زرده تخم مرغ:يك عدد وانيل:نوك ق چ نمك:نوك ق چ كره:١١٥ گرم آب سرد :سه ق غ فيلينگ: خامه :٢٥٠ گرم شكلات تلخ ويا مخلوط تلخ وشيري :٢٥٠ گرم . . اول اينكه حتماً تمام مواد تارت خنك باشه وهمون لحظه كه ميخوايم استفاده كنيم از يخچال بيرون مياريم... قالب تارت ٢٠ cm،چرب كردن لازم نيست آرد و پودر قند رو الك ميكنيم، كره خنك رو به صورت مكعبي برش ميديم ، آرد،پودر قند،نمك رو مخلوط كنيد و كره رو اضافه كنيد با چنگال كره رو به خورد آرد بدين،(ميتونين داخل غذاساز هم بريزين) بعد با نوك انگشت تركيب آرد وكره رو با ورز دادن به به شكل شن يا پودر سوخاري در بيارين(حتماً نوك انگشت يا چنگال استفاده بشه چون گرماي دست باعث شل شدن كره ميشه و خيلي اين كار رو انجام ندين نبايد كره گرم بشه) بعد زرده تخم مرغ،آب سرد و وانيل رو اضافه كنيد و با نوك انگشت انقدر ورز بدين كه خمير يه گوشه ظرف جمع بشه... داخل كيسه فريزر بذاريد،باوردنه صافش كنيد وبراي نيم تا يك ساعت بزاريد داخل يخچال... بعد يكم ورز بدين(نوك انگشت) تا نرم بشه و باوردنه صاف كنيد(خيلي ورز ندين چون سفت ميشه واون حالت تردي رو نداره) داخل قالب تارت بندازيد اطرافش رو ببريد،با چنگال روي ديواره وكف رو سوراخ كنيد (كه داخل فر پف نكنه)دوباره نيم ساعت داخل يخچال و بعد فر ١٧٠ درجه تا زماني كه روش طلايي روشن بشه... @my.hasti خامه رو روي حرارت بزاريد وقتي روش حباب ايجاد شد(نجوشه)شكلات خورد شده رو اضافه كنيد بعد از چند ثانيه از روي حرارت بردارين وروي نون تارت كه خنك شده بريزين... انار رو روش بريزين وسه ساعت بزارين داخل يخچال... . شكلاتها محصول:👇 ‏. @billordy_danijechocolate . . .
 • persian_food_blogger
  سیب زمینی با سس قارچ😋😍 🔴 بی مصرف ترین اختراع بشر چی بوده؟ 🔴 مواد لازم : سیبزمینی : سه عدد نمک، فلفل سیاه، فلفل پاپریکا، آویشن : به مقدار لازم روغن زیتون : سه قاشق غذاخوری قارچ : 100گرم آرد : یک قاشق غذاخوری شیر : نصف لیوان کره : 20 گرم توضیحات و طرز تهیه تو ویدیو به طور کامل موجوده. حتما درست کنید، طعمش عالیه😍
 • persian_food_blogger
  پاستیل خونگی😋😍 🔴🔴 چه چیزی هست که بدون اون نمی‌تونی زندگی کنی؟ 🔴🔴 مواد لازم🥣 : ژله آلوئه ورا : یک بسته آب سرد : یک لیوان پودر ژلاتین : دو قاشق غذاخوری گلوکز : دو قاشق غذاخوری رنگ قرمز، سبز، بنفش : از هر کدوم دو سه قطره بعد مخلوط کردن ژله، آب سرد، ژلاتین و گلوکز ظرف بذارید روی بخار آب در حال جوش و مدام همبزنید. بعد ده دقیقه مایع رو به سه قسمت تقسیم کنید و تا داغه سه تا رنگ بریزید و مخلوط کنید. بریزید توی قالب های مدنظر و دو ساعت بذارید یخچال تا پاستیل هاتون ببنده. عالی میشه😍 . . . . . . . . . . . . #پاستیل #دسر #آشپزی #پاستیل_خونگی #تهران #کافه #کافه_گردی #آموزش_آشپزی #خوشمزه #ژله #آشپزی_ایرانی #پاستیل_خانگی
 • persian_food_blogger
  پیده گوشت و قارچ😋😍 🔴 لذت‌بخش‌ترین رویای تو چیه؟ 🔴 مواد لازم خمیر پیده🥣 : پودر مخمر : دو قاشق غذاخوری شکر : یک قاشق غذاخوری نمک : یک قاشق چای خوری روغن زیتون : دو قاشق غذاخوری آرد گندم : دو لیوان آب ورلرم برای پودر مخمر : نصف لیوان آب ولرم برای درست کردن خمیر : به مقدار لازم مواد لازم توی خمیر🥣 : پیاز : یک عدد گوشت چرخکرده : ۴۰۰ گرم فلفل دلمه ای : یک عدد رب گوجه : یک قاشق غذاخوری قارچ : ۱۰۰ گرم نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، آویشن : به مقدار لازم جعفری خورد شده : چهار قاشق غذاخوری پنیر پیتزا : به مقدار لازم مواد لازم رومال🥣 : زرده تخم مرغ : یک عدد روغن زیتون : یک قاشق غذاخوری کنجد و سیاه دونه : به مقدار لازم طرز تهیه و توضیحات به طور کامل توی ویدیو میتونید ببینید. فقط یه سری نکات بگم، بعد درست کردن خمیر، یک ساعت استراحت بدید. پیده های آماده شده رو بذارید تو فر با دمای ۱۸۰. ۱۵ دقیقه با شعله زیری بذارید بپزه. دو سه دقیقه هم گریل روشن کنید تا طلایی بشه. این پیده گوشت و قارچ طعمش عالیه😋 . . . . . . . . . . . . #شام_لاکچری #persian_food_blogger #پیراشکی #فینگرفود #پیده #فینگرفود_گوشتی #سرآشپز #فستفود #غذای_ساده #غذای_ملل #بورک #میان_وعده #پیده_گوشت #غذای_ترکی #آشپزی
 • persian_food_blogger
  کیک خیس شکلاتی😋😍 🔴 اگر مجبور بودید برای یک سال فقط یک ماده غذایی بخورید چه خوراکی را انتخاب می کردید؟😉 🔴 مواد لازم🥣 : شکر : یک لیوان پودر کاکائو : چهارقاشق غذاخوری شیر : دو لیوان روغن مایع : یک لیوان تخم مرغ : سه عدد وانیل : نوک قاشق چای خوری آرد گندم یا آرد شیرینی پزی : دو لیوان بکینگ پودر : دو قاشق چای خوری طرز تهیه و توضیحات کامل رو میتونید توی ویدیو ببینید. فقط اینو بگم که کیکتون تا گرمه سس شکلاتی بریزید و بذارید چند دقیقه بمونه تا سی به خورد کیک بره. این کیک فوق العادست😋
 • persian_food_blogger
  سینی مزه😋😍 🔴 لذت بخش ترین حس دنیا …….؟ 😍 🔴 اسپانسر محترم : فروشگاه harpsalt 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @harpsalt @harpsalt @harpsalt این فروشگاه تولید کننده انواع تابه نمکی ، انواع آباژور و فانوس های نمکی همچنین انواع نمک های معدنی ( صورتی و آبی هستن ) این نمک های معدنی خیلی کمیاب هستن و بیشتر صادر میشن ولی این فروشگاه بصورت مستقیم این نمک ها رو تو بازار ایران عرضه میکنن اونم با قیمت های بسیار ویژه . این نمک های خاصیت های زیادی دارن برای استرس و کم خوابی و... خیلی مفید حتما از این نمک های فوق العاده استفاده کنید. 🔴🔴 تخفیف ویژه مخصوص فالوورهای پیج پرشین : 🎉 ارسال رایگان 🎉 با خرید هر آباژور نیم کیلو نمک صورتی هدیه بگیرید مواد لازم🥣 : سینه مرغ : یک عدد زعفرون، فلفل سیاه، آویشن، فلفل پاپریکا : به مقدار لازم گوجه گیلاسی : به مقدار دلخواه کدو خورشتی : یک عدد سیبزمینی : یک عدد کلم بوروکلی : به مقدار لازم فلفل سبز : شش عدد قارچ : شش عدد سوسیس : دو عدد فلفل دلمه ای : یک عدد توضیحات و طرز تهیه به خوبی تو ویدیو مشخصه.
 • persian_food_blogger
  پیتزا سیر و استیک😋😍 🔴 عجیب ترین غذایی که رفتید مهمونی و جلوتون گذاشتن، چی بوده؟😁😉 🔴 اسپانسر محترم : فروشگاه چوبلین 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻 @chooblin.co @chooblin.co @chooblin.co فروشگاه چوبلین تولید کننده محصولات چوبی ، ظروف سرو و پذیرایی از چوب طبیعی هستن. هر محصولی که انتخاب کنید قابلیت تغییر و انتخاب رنگ داره بیش از 500 مدل محصولات دارن. این فروشگاه تولید کننده مستقیم هستن و قیمتاشون نسبت به بازار مناسب تره هر ماهم تو پیجشون قرعه کشی دارن و به 5 نفر 10 تا ازین ظروف هدیه میدن و اینکه تو اولین خریدم 10 درصد واستون تخفیف دارن واسه شب عیدم کلی سوپرایز دارن براتون. 🔴🔴 تخفیف ویژه مخصوص فالوورهای پیج پرشین : 🎉 ارسال رایگان 🎉 10 درصد تخفیف بر روی تمامی محصولات 🎉 قرعه کشی ماهانه با 10 جایزه ظروف سرو مخصوص فالوورها مواد لازم خمیر پیتزا🥣 : پودر مخمر : یک قاشق غذاخوری شکر : یک قاشق غذاخوری نمک : یک قاشق چای خوری روغن زیتون : دو قاشق غذاخوری آرد گندم : دو لیوان آب ورلرم برای پودر مخمر : نصف لیوان آب ولرم برای درست کردن خمیر : به مقدار لازم مواد لازم روی خمیر🥣 : سیر : پنج حبه جعفری : پنج شش برگ پودر پنیر پارمزان : سه قاشق غذاخوری روغن زیتون : یک قاشق غذاخوری نمک : نوک قاشق چای خوری آب : نصف لیوان بیکن یا ورقه های گوشت : به مقدار لازم پنیر موزارلا : به مقدار لازم فلفل دلمه ای : یک عدد
 • persian_food_blogger
  تیرامیسو😋😍 🔴🔴 بهترین دسر دنیا چیه ؟؟ مواد لازم🥣 : پنیر خامه ای : ۲۰۰ گرم خامه قنادی : ۲۰۰ گرم قهوه یا نسکافه : نصف لیوان بیسکوییت لیدی فینگر : یک بسته قهوه یا نسکافه برای خیس کردن بیسکوییت ها : یک لیوان پودر کاکائو برای تزئین : به مقدار لازم طرز تهیه و توضیحات این تیرامیسو خوشمزه رو توی ویدیو میتونید ببینید😍
 • persian_food_blogger
  ذرت مکزیکی😋😍 🔴 بهترین و بدترین غذای دنیا چیه؟🤔😉 🔴 مواد لازم🥣 : ذرت مکزیکی : دو تا کنسرو قارچ : ۱۰۰ گرم روغن زیتون : یک قاشق غذاخوری آبلیمو : یک قاشق غذاخوری نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، آویشن : به مقدار لازم سس مایونز یا هزار جزیره : چهارقاشق غذاخوری پنیر پیتزا : به مقدار لازم کنسرو هارو طبق دستورالعملشون ۲۰ دقیقه بجوشونید. قارچ هارو با روغن زیتون و آبلیمو تفت بدید. وقتی آب قارچ کشیده شد، ذرت هارو اضافه کنید. بعدش سس، ادویه ها و پنیر پیتزا بریزید و چند دقیقه بذارید تا پنیر آب بشه و مواد به خورد هم بره. اینم از ذرت مکزیکی عشق😁😍
 • persian_food_blogger
  خوراک گوشت😋😍 🔴🔴 خفنترین غذایی که خوردید چی بود ؟؟ 😋😁 مواد لازم🥣 : گوشت چرخکرده : ۵۰۰ گرم پیاز متوسط رنده شده ( آب پیاز بگیرید ) : دو عدد سیر : چهار حبه نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، آویشن، پونه : به مقدار لازم روغن زیتون : چهار قاشق غذاخوری رب گوجه : دو قاشق غذاخوری آب : نصف لیوان سیب زمینی : دو عدد گوجه : دو عدد بادمجون : دو عدد کدو خورشتی : دو عدد مراحل درست کردن و توضیحات کامل توی ویدیو هست. حتما این غذای خوشمزه رو درست کنید. با برنج سرو کنید که خوشمزه تر میشه😋
 • persian_food_blogger
  مرغ کنتاکی😋😍 🔴🔴 کیا رژیمن 😂😉 ؟؟ مواد لازم🥣 : ساق مرغ : چهار عدد تخم مرغ : دو عدد شیر : نصف لیوان آرد گندم : یک لیوان نمک، فلفل سیاه، فلفل پاپریکا، آویشن، پونه و زنجبیل : به مقدار لازم طرز تهیه این مرغ کنتاکی خیلی راحته. چند تا نکته داره که حتما فیلم ببینید تا یاد بگیرید. فقط یه نکته مهم، موقع سرخ کردن مرغ ها، تو فیلم حتما زوم کنید و جزئیات ببینید، خیلی مهمه مرغ کی توی روغن بذارید و سرخ کنید. طعمش بینظیره😋
 • persian_food_blogger
  میلک شیک شکلاتی😋😍 🔴🔴 بهتر از شکلات داریم ؟؟😋 مواد لازم🥣 : شیر : دولیوان بستنی : چهار اسکوپ پودر کاکائو : دو قاشق غذاخوری شکلات تخته ای : ۵۰ گرم مواد لازم برای تزئین : شکلات تخته ای آب شده : ۵۰ گرم شکلات تخته ای خورد شده : یک قاشق غذاخوری سس شکلاتی : به مقدار اثلازم شیر، بستنی، پودر کاکائو و شکلات تخته ای باهم میکس کنید. بعد با شکلات آب شده، شکلات تخته ای خورد شده و سس شکلاتی تزئین کنید. این شیک خوشمزه و راحت حتما درست کنید😍

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج my.hasti را دنبال کنید