نمکدون - . #نان_صبحانه#نان_عصرانه . سلام😍 بچه ها اگه مراحل اين نون رو طبق دستور پيش برين حتي اگه براي بار اول باشه كه نون ميپزين عالي ميشههه وقول ميدم عاشقش بشين😋👌 . . آرد (نان فانتزي):٣٠٠ گرم شكر: ٥٠ گرم خمير مايه فوري: ٧ گرم نمك :نصف ق چ شيرولرم:١٠٠ ميلي ليتر روغن :٢ق س تخم مرغ:يك عدد . مواد رومال نون: زعفرون،يك عدد زرده تخم مرغ، شكرنصف ق چ،شير يك ق چ . . آرد رو الك كنيد،شكر رو اضافه كنيد،اگه از مايه خمير فوري وريز استفاده ميكنيد وبه سالم بودنش مطمئنين همينطوري خشك اضافه كنيد(مثل ويدئو) اگه نه داخل صد ميلي ليتر شير ولرم اضافه كنيد وقتي حباب ايجاد شد سالمه وبعد به آرد اضافه كنيد، خوب مخلوط كنيد. وسط آرد رو گود كنيد،تخم مرغ،نمك،روغن شير(اگه به خمير مايه اضافه نكرديد اينجا اضافه كنيد) مخلوط كنيد و پنج دقيقه ورز بدين. ،داخل ظرف بزرگ كه چرب كردين بزارين،روش رو بپوشونيد ويك ساعت استراحت بدين، بايد حجم مواد دوبرابر شده باشه، سي ثانيه ورزش بدين تا هواش خالي بشه وبعد باوردنه به شكل مستطيل بازش كنيد، روي خمير كره بماليد رولش كنيد،(من لابلاش شكر قهوه اي ريختم ميخواستم شيرينتر باشه)شكر معموليم ميشه،يا اصلاً نريزين، . برش بدين داخل سيني فر بچينين وباز نيم ساعت استراحت بدين، مواد رومال رو مخلوط كنيد روش بزنيد كنجد يا شكر بريزين ودر فر ١٩٠ ،١٨٠درجه تا زماني كه روي نون طلايي بشه قرار بدين😋 . . پ ن:خمير بايد بعد از ورز نرمُ لطيف بشه چسبندگي داشته باشه ولي مواد خمير روي دست باقي نمونه،سعي كنيد آرد زياد نزنيد تا نون نرمي داشته باشين وسنگين نشه، . پ ن: شير ولرم باشه يعني در حدي كه گرميش رو حس كنيد ولي دستتون نسوزه، . پ ن:سعي كنيد از ترازو استفاده كنيد تا مواد دقيق باشه اگه نه آرد رو باقاشق داخل پيمونه بريزين كه هوا لابلاش نباشه، . . . توضيحاتش يكم طولانيه ولي درست كردنش واقعاً راحته وواقعاً خوشمزه ميشه👌😍 . . شبتون خوش ٩٧/٢/٤ #ويدئوي_نان_عصرانه نمکدون - . #نان_صبحانه#نان_عصرانه . سلام😍 بچه ها اگه مراحل اين نون رو طبق دستور پيش برين حتي اگه براي بار اول باشه كه نون ميپزين عالي ميشههه وقول ميدم عاشقش بشين😋👌 . . آرد (نان فانتزي):٣٠٠ گرم شكر: ٥٠ گرم خمير مايه فوري: ٧ گرم نمك :نصف ق چ شيرولرم:١٠٠ ميلي ليتر روغن :٢ق س تخم مرغ:يك عدد . مواد رومال نون: زعفرون،يك عدد زرده تخم مرغ، شكرنصف ق چ،شير يك ق چ . . آرد رو الك كنيد،شكر رو اضافه كنيد،اگه از مايه خمير فوري وريز استفاده ميكنيد وبه سالم بودنش مطمئنين همينطوري خشك اضافه كنيد(مثل ويدئو) اگه نه داخل صد ميلي ليتر شير ولرم اضافه كنيد وقتي حباب ايجاد شد سالمه وبعد به آرد اضافه كنيد، خوب مخلوط كنيد. وسط آرد رو گود كنيد،تخم مرغ،نمك،روغن شير(اگه به خمير مايه اضافه نكرديد اينجا اضافه كنيد) مخلوط كنيد و پنج دقيقه ورز بدين. ،داخل ظرف بزرگ كه چرب كردين بزارين،روش رو بپوشونيد ويك ساعت استراحت بدين، بايد حجم مواد دوبرابر شده باشه، سي ثانيه ورزش بدين تا هواش خالي بشه وبعد باوردنه به شكل مستطيل بازش كنيد، روي خمير كره بماليد رولش كنيد،(من لابلاش شكر قهوه اي ريختم ميخواستم شيرينتر باشه)شكر معموليم ميشه،يا اصلاً نريزين، . برش بدين داخل سيني فر بچينين وباز نيم ساعت استراحت بدين، مواد رومال رو مخلوط كنيد روش بزنيد كنجد يا شكر بريزين ودر فر ١٩٠ ،١٨٠درجه تا زماني كه روي نون طلايي بشه قرار بدين😋 . . پ ن:خمير بايد بعد از ورز نرمُ لطيف بشه چسبندگي داشته باشه ولي مواد خمير روي دست باقي نمونه،سعي كنيد آرد زياد نزنيد تا نون نرمي داشته باشين وسنگين نشه، . پ ن: شير ولرم باشه يعني در حدي كه گرميش رو حس كنيد ولي دستتون نسوزه، . پ ن:سعي كنيد از ترازو استفاده كنيد تا مواد دقيق باشه اگه نه آرد رو باقاشق داخل پيمونه بريزين كه هوا لابلاش نباشه، . . . توضيحاتش يكم طولانيه ولي درست كردنش واقعاً راحته وواقعاً خوشمزه ميشه👌😍 . . شبتون خوش ٩٧/٢/٤ #ويدئوي_نان_عصرانه نمکدون - . #نان_صبحانه#نان_عصرانه . سلام😍 بچه ها اگه مراحل اين نون رو طبق دستور پيش برين حتي اگه براي بار اول باشه كه نون ميپزين عالي ميشههه وقول ميدم عاشقش بشين😋👌 . . آرد (نان فانتزي):٣٠٠ گرم شكر: ٥٠ گرم خمير مايه فوري: ٧ گرم نمك :نصف ق چ شيرولرم:١٠٠ ميلي ليتر روغن :٢ق س تخم مرغ:يك عدد . مواد رومال نون: زعفرون،يك عدد زرده تخم مرغ، شكرنصف ق چ،شير يك ق چ . . آرد رو الك كنيد،شكر رو اضافه كنيد،اگه از مايه خمير فوري وريز استفاده ميكنيد وبه سالم بودنش مطمئنين همينطوري خشك اضافه كنيد(مثل ويدئو) اگه نه داخل صد ميلي ليتر شير ولرم اضافه كنيد وقتي حباب ايجاد شد سالمه وبعد به آرد اضافه كنيد، خوب مخلوط كنيد. وسط آرد رو گود كنيد،تخم مرغ،نمك،روغن شير(اگه به خمير مايه اضافه نكرديد اينجا اضافه كنيد) مخلوط كنيد و پنج دقيقه ورز بدين. ،داخل ظرف بزرگ كه چرب كردين بزارين،روش رو بپوشونيد ويك ساعت استراحت بدين، بايد حجم مواد دوبرابر شده باشه، سي ثانيه ورزش بدين تا هواش خالي بشه وبعد باوردنه به شكل مستطيل بازش كنيد، روي خمير كره بماليد رولش كنيد،(من لابلاش شكر قهوه اي ريختم ميخواستم شيرينتر باشه)شكر معموليم ميشه،يا اصلاً نريزين، . برش بدين داخل سيني فر بچينين وباز نيم ساعت استراحت بدين، مواد رومال رو مخلوط كنيد روش بزنيد كنجد يا شكر بريزين ودر فر ١٩٠ ،١٨٠درجه تا زماني كه روي نون طلايي بشه قرار بدين😋 . . پ ن:خمير بايد بعد از ورز نرمُ لطيف بشه چسبندگي داشته باشه ولي مواد خمير روي دست باقي نمونه،سعي كنيد آرد زياد نزنيد تا نون نرمي داشته باشين وسنگين نشه، . پ ن: شير ولرم باشه يعني در حدي كه گرميش رو حس كنيد ولي دستتون نسوزه، . پ ن:سعي كنيد از ترازو استفاده كنيد تا مواد دقيق باشه اگه نه آرد رو باقاشق داخل پيمونه بريزين كه هوا لابلاش نباشه، . . . توضيحاتش يكم طولانيه ولي درست كردنش واقعاً راحته وواقعاً خوشمزه ميشه👌😍 . . شبتون خوش ٩٧/٢/٤ #ويدئوي_نان_عصرانه
. #نان_صبحانه#نان_عصرانه . سلام😍 بچه ها اگه مراحل اين نون رو طبق دستور پيش برين حتي اگه براي بار اول باشه كه نون ميپزين عالي ميشههه وقول ميدم عاشقش بشين😋👌 . . آرد (نان فانتزي):٣٠٠ گرم شكر: ٥٠ گرم خمير مايه فوري: ٧ گرم نمك :نصف ق چ شيرولرم:١٠٠ ميلي ليتر روغن :٢ق س تخم مرغ:يك عدد . مواد رومال نون: زعفرون،يك عدد زرده تخم مرغ، شكرنصف ق چ،شير يك ق چ . . آرد رو الك كنيد،شكر رو اضافه كنيد،اگه از مايه خمير فوري وريز استفاده ميكنيد وبه سالم بودنش مطمئنين همينطوري خشك اضافه كنيد(مثل ويدئو) اگه نه داخل صد ميلي ليتر شير ولرم اضافه كنيد وقتي حباب ايجاد شد سالمه وبعد به آرد اضافه كنيد، خوب مخلوط كنيد. وسط آرد رو گود كنيد،تخم مرغ،نمك،روغن شير(اگه به خمير مايه اضافه نكرديد اينجا اضافه كنيد) مخلوط كنيد و پنج دقيقه ورز بدين. ،داخل ظرف بزرگ كه چرب كردين بزارين،روش رو بپوشونيد ويك ساعت استراحت بدين، بايد حجم مواد دوبرابر شده باشه، سي ثانيه ورزش بدين تا هواش خالي بشه وبعد باوردنه به شكل مستطيل بازش كنيد، روي خمير كره بماليد رولش كنيد،(من لابلاش شكر قهوه اي ريختم ميخواستم شيرينتر باشه)شكر معموليم ميشه،يا اصلاً نريزين، . برش بدين داخل سيني فر بچينين وباز نيم ساعت استراحت بدين، مواد رومال رو مخلوط كنيد روش بزنيد كنجد يا شكر بريزين ودر فر ١٩٠ ،١٨٠درجه تا زماني كه روي نون طلايي بشه قرار بدين😋 . . پ ن:خمير بايد بعد از ورز نرمُ لطيف بشه چسبندگي داشته باشه ولي مواد خمير روي دست باقي نمونه،سعي كنيد آرد زياد نزنيد تا نون نرمي داشته باشين وسنگين نشه، . پ ن: شير ولرم باشه يعني در حدي كه گرميش رو حس كنيد ولي دستتون نسوزه، . پ ن:سعي كنيد از ترازو استفاده كنيد تا مواد دقيق باشه اگه نه آرد رو باقاشق داخل پيمونه بريزين كه هوا لابلاش نباشه، . . . توضيحاتش يكم طولانيه ولي درست كردنش واقعاً راحته وواقعاً خوشمزه ميشه👌😍 . . شبتون خوش ٩٧/٢/٤ #ويدئوي_نان_عصرانه
 • persian_food_blogger
  . پیشنهاد امروز پرشین فود رو از دست ندید👇🏻 شکلات مغزدار درست کردم چه شکلاتی😋 این شکلات از کیت کت واسنیکرز هم خوشمزه تره😋 اینو یبار امتحان کنید عاشقش میشید😄 خونگی و سالم و خوشمزه😋 طرز تهیه شکلات مغزدار😋😍 این دسر واقعا خوشمزست. این همون دسری هست که تو کتاب حرفه و فن درست کردیم هممون😁 حالا ما خودمون یه چیزی اضافه کردیم بهش که در ادامه بهتون توضیح میدم. مواد لازم : پودر قند : یک پیمانه پسته،گردو، بادوم درختی : ۱۰۰ گرم مغز گردو خورد شده : یک پیمانه بیسکوییت مادر یا پتی بور یا ساده : یک پیمانه وانیل : یک دوم قاشق چای خوری کره : ۱۵۰ گرم دنت شکلاتی : یک بسته پودر کاکائو : دو قاشق غذاخوری کاغذ آلومینیم : یک ورق کوچک مراحل درست کردن تو ویدیو مشخصه. همه رو با هم ترکیب کنید. با یه سری تغییرات درست کردم.من از دو بسته بیسکوییت پتی بور ساده استفاده کردم. ۱۵۰ گرم کره و یک بسته دنت شکلاتی استفاده کردم.همه رو‌ تو غذاساز با هم مخلوط کنید و بعد تو فویل بپیچید و به مدت دو ساعت بذارید فریزر. بعد هم دربیارید و برش بزنید و سرو کنید و اگه چیزی موند دوباره تو یخچال نگه داری کنید. هر اندازه که براتون نوشتم خواستید زیادترش کنید مواد رو هم چند برابر کنید.این دسر واقعا خوشمزست و از شکلات های مارک کیت کت و اسنیکرز هم خوشمزه تره😋 تازه این خونگی هست و یه چیز دیگست😍😋بچه ها و بزرگتر ها عاشقش میشن😋 . . . . . . . . . . . #شکلات_مغزدار#پرشین_فود#شکلات_خانگی#فودبلاگر#شکلات_دست_ساز#تستر_غذا#persian_food_blogger#دسر_خانگی#دسرشکلاتی
 • persian_food_blogger
  . سوپر چیپس خونگی 😋 . مواد لازم : چندتا سیب زمینی متوسط سیخ چوبی 3 ق غداخوری پنیر پارمزان نمک فلفل آویشن فلفل پاپریکا و فلفل سیاه به مقدار لازم کره 100 گرم درست کردنش خیلی سادست. اول سیب زمینی ها رو خوب بشورید و داخل سیخ چوبی ها بزنید حالا بصورت اوریب برش بزنید روش کره بزنید. داخل ظرف 3 قاشق غذاخوری پنیر پارمزان و یک قاشق چایخوری فلفل سیاه نمک آویشن و فلفل پاپریکا بزنید. این مواد رو به سیب ها بزنید. سیب زمینی ها رو تو سینی فر بزارید دمای 160 درجه یک ساعت بزارید تو فر تا خوب بپزه و ترد بشه. . . . . . . #چیپس_خونگی#چیپس#آشپزی_خونگی#فودبلاگر#persian_food_blogger#آموزش_آشپزی#تسترغذا#پرشین_فود#فستفود
 • persian_food_blogger
  . طرز تهیه خورشت ماست هندی😋😍 مواد لازم : سینه مرغ : یک عدد پیاز : یک عدد سیر : چهار حبه ماست : یک لیوان ( فرقی نمیکنه پر چرب یا کم چرب باشه ) رب گوجه فرنگی : یک قاشق غذاخوری جعفری خورد شده : دو قاشق غذاخوری آب : یک لیوان نمک، زردچوبه، فلفل پاپریکا، فلفل سیاه، ادویه کاری، مخلوط ادویه ها( دارچین، زنجبیل، جوز هندی، زیره، هل ) : از هر کدوم نصف قاشق چای خوری کمی کره یا روغن محلی یا روغن سرخ کردنی بریزید تو تابه یا قابلمه. بعدش پیاز نگینی شده رو سرخ کنید. بعد زردچوبه و فلفل پاپریکا بریزید. حالا مرغ خورد شده رو اضافه کنید. کمی تغییر رنگ داد، رب گوجه و همه ی ادویه هارو اضافه کنید. بعدش سیر له شده اضافه کنید. کمی تفت بدید و زیرشو خاموش کنید تا از داغی بیفته. بعد مخلوط آب ولرم و ماست اضافه کنید. ماست رو یکی دو ساعت بذارید بیرون از یخچال. نباید سرد باشه چون تو غذا میبره. آخرش جعفری اضافه کنید. زیرشو کم کنید و یک ساعت با شعله کم زمان بدید تا بپزه و جا بیفته. آبش زیاد نباشه فقط. این غذا خیلی خوشمزست😋 اگه تند دوست ندارید و میتونید فلفل کمتر بریزید. اگه از ادویه ای هم خوشتون نمیاد حذف کنید ولی این یه غذای هندیه و پر ادویه. . . . . . . . . . . . . . #خودم_پر #خورشت_ماست_هندی #persian_food_blogger #فودبلاگر #غذای_هندی #غذای_بیرون_بر #آشپزی_سریع #شام #تسترغذا#خورشت#ناهار_خوشمزه
 • persian_food_blogger
  . طرز تهیه مقلوبه پلو یا ته انداز مرغ😋😍 مواد لازم : مرغ سه تا چهارتیکه کدو خورشتی : دو عدد بادمجون : دو عدد فلفل دلمه ای : یک عدد پیاز : یک عدد سیبزمینی : دو عدد هویج : دو عدد گوجه : یک عدد برنج : دو پیمانه زعفران، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، روغن و کره : به میزان لازم مرغ رو طعمدار کنید با ادویه هایی که نوشتم و بذارید با پیاز بپزه. از مرغ خام هم برای ته انداز میتونید استفاده کنید. به این صورت که طعمدار کنید و کف قابلمه روغن بریزید و اول تیکه های مرغ رو بذارید و بعد بقیه موادی که تو ویدیو میبینید. برنج آبکش کنید و‌ زعفرون، نمک و روغن اضافه کنید و همبزنید. هویج بپزید. کدو و بادمجون، فلفل دلمه ای و پیاز رو کمی سرخ کنید و بعد بریزید تو قابلمه. همه مواد رو که ریختید، کمی نمک و فلفل سیاه و زعفرون بریزید و بعدش برنج رو بریزید روشون و بذارید دم بکشه. به نظر من مرغ پخته استفاده کنید بهتره و خیالتون راحته که پخته. زیر گاز خیلی کم باشه و نیم ساعت تا چهل دقیقه بعد دم میکشه. اگه مرغ خام استفاده کردید یک ساعت و نیم باید بذارید تا کامل دم بکشه. من از روغن کرمانشاهی تو برنج استفاده کردیم. از روغن محلی یا کره استفاده کنید عالی میشه. این غذا واقعا خوشمزست و پیشنهاد میکنم حتما درست کنید😋 یعنی همه عاشقش میشن😄😋 . . . . . . . . #مقبوله_پلو #مرغ_مجلسی #تسترغذا #آشپزی_ایرانی #غذای_خوشمزه #پرشین_فود #رستوران #persian_food_blogger #فودبلاگرها #مقلوبه
 • persian_food_blogger
  . طرز تهیه رولت پیتزایی😋😍 از هر موادی که بخواید تو این رولت میتونید بریزید. من از سوسیس، کالباس و پپرونی استفاده کردم. طرز تهیه خمیر رولت یا پیتزا یا خمیر نون🤩 یک قاشق غذاخوری پودر مخمر، یک قاشق غذاخوری شکر، دو لیوان آرد، نصف لیوان آب، کمی نمک، کمی روغن به ازای دو عدد نون یک قاشق پودر مخمر میخواد. اگه بیشتر خواستید درست کنید بدونید که نون به پودر مخمر دو به یک هست. پودر مخمر و شکر و آب رو با هم میکس کنید و روشو بپوشونید بذارید جای گرم ( منظور جایی که میذارید سرد نباشه فقط ). بعد بیست دقیقه باید مخمر پف کنه. اگه پف نکرد یعنی مشکل داره و نباید ازش استفاده کنید چون نون خراب میشه. بعد تو ظرفی آرد، نمک، روغن، مایع مخمر همبزنید و کم کم آب اضافه کنید تا تبدیل به خمیر شه. تقریبا نصف تا یک لیوان آب میخواد. کمی ورز بدید و روشو بپوشونید به مدت یک ساعت جای گرم بذارید تا پف کنه. خب بعد پف کردن خمیر، ظرف مورد نظر انتخاب کنید برای فر. کفش کاغذ روغنی بذارید روغن و آرد بریزید و بعدش خمیر رو پهن کنید. فقط حتما کف خمیر سس کچاپ بزنید و پنیر بریزید. آخرش هم یه تخم مرغ و کمی زعفرون با هم همبزنید و روی رولت بمالید. میتونید کمی کنجد هم بریزید. مواد توی رولت : سوسیس : ۱۰۰ گرم کالباس : ۱۰۰ گرم پپرونی : ۱۰۰ گرم قارچ : ۱۰۰ گرم فلفل دلمه ای : یک عدد پنیر پیتزا : به مقدار لازم پنیر ورقه ای گودا : دو ورق بذارید تو فر با دمای 180c. بیست دقیقه شعله زیر فر روشن کنید تا نون بپزه. برای اینکه مطمئن شید پخته باید چنگال بزنید تو نون که ببینید پخته یا زیر نون رو نگاه کنید. بعد گریل روشن کنید تا طلایی شه. تو تابه هم میتونید بپزید. بیست دقیقه تا نیم ساعت زمان بدید برای روی گاز. زیر تابه یا قابلمه هم شعله پخش کن بذارید. حتما درست کنید😋 عاالیه😍 #پیتزا_خونگی#ناهار#فودبلاگر#پیتزا_مخصوص#پرشین_فود#رستوران_گردی#فودبلاگرها#persian_food_blogger #پیتزا
 • persian_food_blogger
  . چیکن کوردن بلو 😍😍 . مواد لازم : سینه مرغ : دو عدد نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و آویشن : به مقدار لازم سس خردل : به مقدار لازم کالباس : برای هر رول دو عدد پنیر ورقه ای چدار : برای هر رول دو عدد تخم مرغ : سه عدد آب برای ازبین بردن لخته تخم مرغ : نصف استکان پور سوخاری : به مقدار لازم بعد اینکه رول هارو بستید، به مدت یک ساعت حتما بذارید یخچال یا چند دقیقه بذارید فریزر. من از پودر سوخاری مارک تردک استفاده کردم. شما میتونید از هر مارکی که دوست دارید استفاده کنید. بعد اینکه رول ها سرخ شد، روی توری فلزی یا دستمال بذارید تا روغن اضافش گرفته بشه. از این رول ها میتونید توی سالاد سزار استفاده کنید. حتما درست کنید🤗 طعمش بینظیره😋 . . . . . #چیکن_کوردن_بلو#چیکن#فودبلاگر#پرشین_فود#آشپزی_خاص #persian_food_blogger#تسترغذا#ناهار #رولت_مرغ
 • persian_food_blogger
  . طرز تهیه پیتزا چهار طعم برای دو نفر😋😍 این پیتزا خوشمزه حتما تو خونه درست کنید. خب اول طرز تهیه خمیر پیتزا رو بهتون میگم. که با این دستور میتونید نون خونگی هم درست کنید. طرز تهیه خمیر پیتزا یا خمیر نون برای دو عدد نون😋😍 یک قاشق غذاخوری پودر مخمر، یک قاشق غذاخوری شکر، دو لیوان آرد، نصف لیوان آب، کمی نمک، کمی روغن به ازای دو عدد نون یک قاشق پودر مخمر میخواد. اگه بیشتر خواستید درست کنید بدونید که نون به پودر مخمر دو به یک هست. پودر مخمر و شکر و آب رو با هم میکس کنید و روشو بپوشونید بذارید جای گرم ( منظور جایی که میذارید سرد نباشه فقط ). بعد بیست دقیقه باید مخمر پف کنه. اگه پف نکرد یعنی مشکل داره و نباید ازش استفاده کنید چون نون خراب میشه. بعد تو ظرفی آرد، نمک، روغن، مایع مخمر همبزنید و کم کم آب اضافه کنید تا تبدیل به خمیر شه. تقریبا نصف تا یک لیوان آب میخواد. کمی ورز بدید و روشو بپوشونید به مدت یک ساعت جای گرم بذارید تا پف کنه. خب بعد پف کردن خمیر، ظرف مورد نظر انتخاب کنید برای فر. کفش روغن و آرد بریزید و بعدش خمیر رو پهن کنید. فقط حتما کف خمیر سس کچاپ بزنید و پنیر بریزید تا مواد از روش نیوفته. آخرش هم کمی آب بپاشید تا پیتزا خشک نشه. اینها فنون یه پیتزا خوشمزه هست. مواد روی پیتزا : گوشت طعمدار شده : ۱۰۰ گرم ( گوشت بپزید و با سیر و ادویه طعمدارش کنید) مرغ طعمدار شده : ۱۰۰ گرم ( پیاز و سیر سرخ کردم. بعدش تیکه های سینه مرغ اضافه کردم. ادویه ها : نمک، زردچوبه، فلفل سیاه، آویشن، فلفل پاپریکا ) سوسیس و کالباس : ۱۰۰ گرم پپرونی : ۱۰۰ گرم قارچ : ۱۰۰ گرم فلفل دلمه ای : یک عدد بذارید تو فر با دمای 180c. پانزده دقیقه شعله زیر فر روشن کنید تا نون بپزه. برای اینکه مطمئن شید پخته باید چنگال بزنید تو نون که ببینید پخته یا زیر نون رو نگاه کنید. بعد گریل روشن کنید تا طلایی شه. تو تابه هم میتونید بپزید. بیست دقیقه تا نیم ساعت زمان بدید برای روی گاز. زیر تابه یا قابلمه هم شعله پخش کن بذارید. حتما درست کنید😋 عاالیه😍 #پیتزا_خونگی#شام#فودبلاگر#پیتزا_مخلوط#پرشین_فود#رستوران#فودبلاگر#persian_food_blogger #پیتزا
 • persian_food_blogger
  . سالاد روسی😋😍 مواد لازم : سیبزمینی : ۶ عدد هویج : ۳ عدد خیارشور : ۵ عدد نخود سبز : نصف لیوان سس مایونز یا سس هزار جزیره : به مقدار دلخواه نمک و فلفل سیاه : به مقدار لازم روغن، فلفل سیاه، آویشن برای خمیر یوفکا : به مقدار لازم خمیر یوفکا : به مقدار لازم برای هر مافین به دو لایه خمیر یوفکا نیاز دارید. هویج و سیبزمینی هارو در حدی بپزید که له نشن. مواد سالاد بعد اینکه مخلوط کردید بذارید یخچال تا حسابی خنک بشه و مواد به خورد هم برن. خمیر یوفکا بعد اینکه تو فر به مدت ۲۰ دقیقه طلایی شد، خارج کنید و بذارید خنک بشه. بعد توی خمیر هارو از سالاد پر کنید و نوش جان کنید😋 یه ایده باحال و سالاد خوشمزه😍 . . . . . . . . . . . . . . #سالادروسی#سالاد#پرشین_فود#غذای_رژیمی#شام#persian_food_blogger#سالاد_روسی#فودبلاگر#آشپزی_آسان
 • persian_food_blogger
  . سالاد سزار😍😋 مواد لازم برای مزه دار کردن سینه مرغ : سینه مرغ : یک عدد کره : ۱۰۰ گرم نمک، فلفل سیاه، آویشن، زردچوبه، فلفل پاپریکا : از هر کدوم یک قاشق چای خوری زعفران دم کرده : ۳ تا ۴ قاشق آبلیمو : دو قاشق غذاخوری مواد لازم برای نون سیر : نون تست : ۵ عدد سیر : دو حبه روغن زیتون : دو قاشق غذاخوری مواد لازم سس سالاد سزار : سس مایونز یا ماست ( اگه رژیمی میخواید باشه ) : ۳ قاشق غذاخوری سس خردل : یک قاشق غذاخوری آب لیمو : یک قاشق غذاخوری روغن زیتون : دو قاشق غذاخوری سیر : ۴ حبه پنیر پارمزان : یک قاشق غذا خوری و یک قاشق هم در انتها روی سالاد بریزید این میزان مواد برای ۱۲ برگ کاهو هست. سس سالاد سزار دو تا چیز دیگه نیاز داره. چون تو ایران کمیاب و گرونه کمتر کسی استفاده میکنه. یک قاشق غذاخوری سس ووسترشر و دو عدد ماهی انچووی در دستور اصلی سالاد سزار هست ولی میتونید حذف کنید. . . . . . . #سالادسزار #پرشین_فود_بلاگر #تسترغذا #شام#رستورانهای_تهران #سالاد_سزار #persian_food_blogger #فودبلاگر #سالاد #سالاد_سزار_با_مرغ
 • persian_food_blogger
  . مرغ پروانه ای😍😋 مواد لازم : کره : ۱۰۰ گرم نمک، فلفل سیاه، آویشن، زردچوبه، فلفل پاپریکا : از هر کدوم یک قاشق چای خوری زعفران دم کرده : ۳ تا ۴ قاشق آبلیمو : دو قاشق غذاخوری هویج : سه عدد سیبزمینی : سه عدد پیاز : دو عدد فلفل دلمه ای : یک عدد مرغ که مزه دار کردید، دو ساعت تو یخچال بمونه تا مواد خوب به خوردش بره. بعد سیبزمین، پیاز، فلفل دلمه ای و هویج بریزید تو ظرف فر و مرغ بذارید. فویل بکشید و به مدت دو ساعت بذارید تو فر با دمای ۱۸۰. بعد فویل بردارید و شعله رویی فر روشن کنید تا حسابی طلایی بشه. . 💎💎 این پست رو برای رفیقت بفرست ببینه دلش آب بشه😂😂 . . . . . . #مرغ_مجلسی #پرشین_فود #تسترغذا #ناهار #رستوران_گردی #فودبلاگر #مرغ_پروانه_ای #persian_food_blogger
 • persian_food_blogger
  . چیز برگر😋😍 مواد لازم : گوشت : ۴۰۰ گرم سیر : ۳ تا ۴ عدد پیاز : یک عدد نمک، فلفل سیاه، زردچوبه، فلفل پاپریکا، آویشن : از هر کدوم یک قاشق چای خوری سس فلفل قرمز تند گلوریا و سس خردل : به میزان لازم پنیر ورقه ای گودا : ۴ عدد پنیر پیتزا : به میزان دلخواه سس مایونز : به میزان دلخواه نان برگر : یک بسته کره : به مقدار لازم گوشت چرخکرده ای که من استفاده کردم، تو خونه آماده کردیم. گوشت گوساله با کمی قلوه گاه گوسفند و گوشت شتر چرخ کردیم که خیلی خوشمزه میشه و اینطوری سردی گوشت گوساله هم گرفته میشه. حتما این چیزبرگر خوشمزه رو درست کنید و کنار عزیزانتون لذت ببرید🤗 . . . . . #چیزبرگر#شام#پرشین_فود#تسترغذا#رستورانگردی#همبرگر#persian_food_blogger#فست_فود#فودبلاگر
 • persian_food_blogger
  . پنکیک رنگی رنگی😍😋 مواد لازم برای ۱۲ عدد پنکیک : آرد سفید : ۲ پیمانه تخم مرغ : ۲ عدد وانیل : نوک قاشق چایخوری جوز هندی : نوک قاشق چای خوری بکینگ پودر : ۱ قاشق چایخوری شیر : یک و نیم پیمانه سرخالی کره : ۵۰ گرم رنگ های خوراکی : از هر کدوم یک قاشق چای خوری به طور کامل طرز تهیه با توضیحاتش در ویدیو میتونید ببینید. فقط یه سری نکات بهتون بگم. شکر نیاز نیست بریزید چون پنکیک با انواع شیرین کننده سرو میشه. شکر بریزید بیش از اندازه شیرین میشه ولی سلیقه ای هست و میتونید چهار تا پنج قاشق غذاخوری شکر بریزید. فقط شکر موقع همزدن تخم مرغ اضافه کنید. پنکیک هم میتونید صبحونه و هم عصرونه سرو کنید. با عسل، سس شکلاتی، انواع میوه، مربا، خامه، بستنی، چای، قهوه و... میشه سرو کرد. . . . . . . . #پنکیک_خونگی#کیک#تسترغذا#پرشین_فود#صبحانه#پنکیک#فودبلاگر#persian_food_blogger#عصرونه#دسرخانگی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج my.hasti را دنبال کنید