نمکدون - . اگر داستان را از قبل بدانی، به یک ماشین تبدیل می‌شوی. آنچه باعث می.شود انسانها انسان باشند، دقیقا همین است که از آینده خبر ندارند... (لوری مور) . باتشکر از دوست خوبم علی جمشیدی عزیز (برنامه شکست های طلایی)👇 @alijamshidi.official @golden.defeats . #تگ_کنید_دوستاتونو #شکستهای_طلایی #حسن_ریوندی #داستان_زندگی #مصاحبه #کودک_کار #علی_جمشیدی #گذشته نمکدون - . اگر داستان را از قبل بدانی، به یک ماشین تبدیل می‌شوی. آنچه باعث می.شود انسانها انسان باشند، دقیقا همین است که از آینده خبر ندارند... (لوری مور) . باتشکر از دوست خوبم علی جمشیدی عزیز (برنامه شکست های طلایی)👇 @alijamshidi.official @golden.defeats . #تگ_کنید_دوستاتونو #شکستهای_طلایی #حسن_ریوندی #داستان_زندگی #مصاحبه #کودک_کار #علی_جمشیدی #گذشته نمکدون - . اگر داستان را از قبل بدانی، به یک ماشین تبدیل می‌شوی. آنچه باعث می.شود انسانها انسان باشند، دقیقا همین است که از آینده خبر ندارند... (لوری مور) . باتشکر از دوست خوبم علی جمشیدی عزیز (برنامه شکست های طلایی)👇 @alijamshidi.official @golden.defeats . #تگ_کنید_دوستاتونو #شکستهای_طلایی #حسن_ریوندی #داستان_زندگی #مصاحبه #کودک_کار #علی_جمشیدی #گذشته
. اگر داستان را از قبل بدانی، به یک ماشین تبدیل می‌شوی. آنچه باعث می.شود انسانها انسان باشند، دقیقا همین است که از آینده خبر ندارند... (لوری مور) . باتشکر از دوست خوبم علی جمشیدی عزیز (برنامه شکست های طلایی)👇 @alijamshidi.official @golden.defeats . #تگ_کنید_دوستاتونو #شکستهای_طلایی #حسن_ریوندی #داستان_زندگی #مصاحبه #کودک_کار #علی_جمشیدی #گذشته

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید