نمکدون - . گفتن برق دو ساعته میاد؟ اینجوریه؟ . @alidashti_official . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #برق #اتاق_عمل #آسانسور #طنز #خنده_دار #قطع_برق نمکدون - . گفتن برق دو ساعته میاد؟ اینجوریه؟ . @alidashti_official . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #برق #اتاق_عمل #آسانسور #طنز #خنده_دار #قطع_برق نمکدون - . گفتن برق دو ساعته میاد؟ اینجوریه؟ . @alidashti_official . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #برق #اتاق_عمل #آسانسور #طنز #خنده_دار #قطع_برق
  • hmn.iranmanesh
    هیچکس از دست مادرها قسر در نمیرود😂
  • hmn.iranmanesh
    امپراطوری تیر ماهی هارو تحویل دادم به مرداد ماهیا😂

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید