نمکدون - . بابای شما چه ترفندی می زنه واسم بنویسید😁 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #پدر #بابا #کولر #گرما#خنده_دار #طنز نمکدون - . بابای شما چه ترفندی می زنه واسم بنویسید😁 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #پدر #بابا #کولر #گرما#خنده_دار #طنز نمکدون - . بابای شما چه ترفندی می زنه واسم بنویسید😁 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #پدر #بابا #کولر #گرما#خنده_دار #طنز
. بابای شما چه ترفندی می زنه واسم بنویسید😁 . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #پدر #بابا #کولر #گرما#خنده_دار #طنز

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید