نمکدون - . علی دایی پرچمدار فوتبال ایران و نماد روحیه پهلوانی است بدون شک در قلب همه ی ما ایرانی ها جاودانه هستی❤️ @alidaei . #تگ_کنید_دوستاتونو #علی_دایی #رونالدو #آقای_گل #ronaldo #کریستیانورونالدو نمکدون - . علی دایی پرچمدار فوتبال ایران و نماد روحیه پهلوانی است بدون شک در قلب همه ی ما ایرانی ها جاودانه هستی❤️ @alidaei . #تگ_کنید_دوستاتونو #علی_دایی #رونالدو #آقای_گل #ronaldo #کریستیانورونالدو نمکدون - . علی دایی پرچمدار فوتبال ایران و نماد روحیه پهلوانی است بدون شک در قلب همه ی ما ایرانی ها جاودانه هستی❤️ @alidaei . #تگ_کنید_دوستاتونو #علی_دایی #رونالدو #آقای_گل #ronaldo #کریستیانورونالدو
. علی دایی پرچمدار فوتبال ایران و نماد روحیه پهلوانی است بدون شک در قلب همه ی ما ایرانی ها جاودانه هستی❤️ @alidaei . #تگ_کنید_دوستاتونو #علی_دایی #رونالدو #آقای_گل #ronaldo #کریستیانورونالدو

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید