نمکدون - . داماد راستگو✌️ . باتشکر از 👇 @maasoud_hosseini . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #داماد #خواستگاری #خنده #دروغ #دستگاه_دروغ_سنج #خانه نمکدون - . داماد راستگو✌️ . باتشکر از 👇 @maasoud_hosseini . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #داماد #خواستگاری #خنده #دروغ #دستگاه_دروغ_سنج #خانه نمکدون - . داماد راستگو✌️ . باتشکر از 👇 @maasoud_hosseini . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #داماد #خواستگاری #خنده #دروغ #دستگاه_دروغ_سنج #خانه

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید