نمکدون - . اذان می گویند . با صدای محمد حشمتی👇 @mohammadhesinger . با تشکر از 👇 @nader_taherii_t . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #اذان #محمد_حشمتی #ماه_رمضان #اذان_میگویند #آهنگ . نمکدون - . اذان می گویند . با صدای محمد حشمتی👇 @mohammadhesinger . با تشکر از 👇 @nader_taherii_t . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #اذان #محمد_حشمتی #ماه_رمضان #اذان_میگویند #آهنگ . نمکدون - . اذان می گویند . با صدای محمد حشمتی👇 @mohammadhesinger . با تشکر از 👇 @nader_taherii_t . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #اذان #محمد_حشمتی #ماه_رمضان #اذان_میگویند #آهنگ .
  • hmn.iranmanesh
    خيلى خوبه اين😻😔😭 #موجوع_قلبي ... والتعب بيه من اباوع على روحي ... ينكسر قلبي عليه @najwa_farouk 💎💎💎💎💎
  • hmn.iranmanesh
    اولين مصاحبه ى رسمىِ من😐 خب خودش ميگه از اول بگو😒

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید