نمکدون - . زنجیبل می سوزونه!!؟ امتحان کردین؟ . خصوصی هامون اینجاست 👇 @hasanreyvandi_pv . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #زنجبیل #خنده_دار #طنز #کمدین نمکدون - . زنجیبل می سوزونه!!؟ امتحان کردین؟ . خصوصی هامون اینجاست 👇 @hasanreyvandi_pv . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #زنجبیل #خنده_دار #طنز #کمدین نمکدون - . زنجیبل می سوزونه!!؟ امتحان کردین؟ . خصوصی هامون اینجاست 👇 @hasanreyvandi_pv . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #زنجبیل #خنده_دار #طنز #کمدین
. زنجیبل می سوزونه!!؟ امتحان کردین؟ . خصوصی هامون اینجاست 👇 @hasanreyvandi_pv . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #زنجبیل #خنده_دار #طنز #کمدین

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید