نمکدون - (ورق بزنید) . شام ریوندی🍝 نظرتون رو بنویسید 😉 . پشت صحنه هامون👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #آشپزی #کتلت #کوکو_سیب_زمینی #خنده_دار #طنز نمکدون - (ورق بزنید) . شام ریوندی🍝 نظرتون رو بنویسید 😉 . پشت صحنه هامون👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #آشپزی #کتلت #کوکو_سیب_زمینی #خنده_دار #طنز نمکدون - (ورق بزنید) . شام ریوندی🍝 نظرتون رو بنویسید 😉 . پشت صحنه هامون👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #آشپزی #کتلت #کوکو_سیب_زمینی #خنده_دار #طنز
(ورق بزنید) . شام ریوندی🍝 نظرتون رو بنویسید 😉 . پشت صحنه هامون👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #آشپزی #کتلت #کوکو_سیب_زمینی #خنده_دار #طنز

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید