نمکدون - . گرمه!؟😅 . با هنرمندی حامد باقرزاده عزیز👇 گوینده @hamedbagherzadeh نویسنده @hudamaleki نمکدون - . گرمه!؟😅 . با هنرمندی حامد باقرزاده عزیز👇 گوینده @hamedbagherzadeh نویسنده @hudamaleki نمکدون - . گرمه!؟😅 . با هنرمندی حامد باقرزاده عزیز👇 گوینده @hamedbagherzadeh نویسنده @hudamaleki
. گرمه!؟😅 . با هنرمندی حامد باقرزاده عزیز👇 گوینده @hamedbagherzadeh نویسنده @hudamaleki

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید