نمکدون - With the #DRL guys کثیفشم رخی دارد! نظرته؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 #بی_ام_و #کدینگ #X4 #BMWX4 #F26 #آپدیت #تهران #BMW #BMWrepost نمکدون - With the #DRL guys کثیفشم رخی دارد! نظرته؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 #بی_ام_و #کدینگ #X4 #BMWX4 #F26 #آپدیت #تهران #BMW #BMWrepost نمکدون - With the #DRL guys کثیفشم رخی دارد! نظرته؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 #بی_ام_و #کدینگ #X4 #BMWX4 #F26 #آپدیت #تهران #BMW #BMWrepost

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید