نمکدون - Hey #Frozen #F10 ایشون مات کارخونه ای هستن. از مزایاش اینه که خیلی خاصه و سختیش اینه که باید خیلی مراقب رنگش باشی چون درست کردن رنگش کار بسیار سختیه. هدیونیت و مانیتورش عوض شد تا منوی جدید و کارپلی با رزولوشن بالا داشته باشد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Bronze#X4M#Matt#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #شب نمکدون - Hey #Frozen #F10 ایشون مات کارخونه ای هستن. از مزایاش اینه که خیلی خاصه و سختیش اینه که باید خیلی مراقب رنگش باشی چون درست کردن رنگش کار بسیار سختیه. هدیونیت و مانیتورش عوض شد تا منوی جدید و کارپلی با رزولوشن بالا داشته باشد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Bronze#X4M#Matt#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #شب نمکدون - Hey #Frozen #F10 ایشون مات کارخونه ای هستن. از مزایاش اینه که خیلی خاصه و سختیش اینه که باید خیلی مراقب رنگش باشی چون درست کردن رنگش کار بسیار سختیه. هدیونیت و مانیتورش عوض شد تا منوی جدید و کارپلی با رزولوشن بالا داشته باشد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Bronze#X4M#Matt#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #شب
Hey #Frozen #F10 ایشون مات کارخونه ای هستن. از مزایاش اینه که خیلی خاصه و سختیش اینه که باید خیلی مراقب رنگش باشی چون درست کردن رنگش کار بسیار سختیه. هدیونیت و مانیتورش عوض شد تا منوی جدید و کارپلی با رزولوشن بالا داشته باشد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Bronze#X4M#Matt#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #شب

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید