نمکدون - Hello #5er ! ایشون رنگش مشکیه یا کربن بلک؟😁 میگما ۵۲۸ سوارا دارن ۵۳۰ میخرن اکثرا! رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#coding#4series#carplay#5series#Carbon#IAA#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - Hello #5er ! ایشون رنگش مشکیه یا کربن بلک؟😁 میگما ۵۲۸ سوارا دارن ۵۳۰ میخرن اکثرا! رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#coding#4series#carplay#5series#Carbon#IAA#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - Hello #5er ! ایشون رنگش مشکیه یا کربن بلک؟😁 میگما ۵۲۸ سوارا دارن ۵۳۰ میخرن اکثرا! رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#coding#4series#carplay#5series#Carbon#IAA#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و
Hello #5er ! ایشون رنگش مشکیه یا کربن بلک؟😁 میگما ۵۲۸ سوارا دارن ۵۳۰ میخرن اکثرا! رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#coding#4series#carplay#5series#Carbon#IAA#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید