نمکدون - Hey #G30 اصن مشکیش یه چیز دیگس😍😁. بلواستون هم خوبه. جالبه سفید G30 هم قشنگه!!! شما چه رنگی می دوستی؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#ماشین#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#Ambiente#5er#BMWG30#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #آپدیت نمکدون - Hey #G30 اصن مشکیش یه چیز دیگس😍😁. بلواستون هم خوبه. جالبه سفید G30 هم قشنگه!!! شما چه رنگی می دوستی؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#ماشین#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#Ambiente#5er#BMWG30#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #آپدیت نمکدون - Hey #G30 اصن مشکیش یه چیز دیگس😍😁. بلواستون هم خوبه. جالبه سفید G30 هم قشنگه!!! شما چه رنگی می دوستی؟ . . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#ماشین#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#Ambiente#5er#BMWG30#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #آپدیت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید