نمکدون - #Tehran #bimmer life شب‌هاب تهران و بی ام و هایش😋😁. کی اون‌کربن بلک رو میخری؟ . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#شب#sheerdrivingpleasure#شبگردی#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #تهران #اندرزگو نمکدون - #Tehran #bimmer life شب‌هاب تهران و بی ام و هایش😋😁. کی اون‌کربن بلک رو میخری؟ . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#شب#sheerdrivingpleasure#شبگردی#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #تهران #اندرزگو نمکدون - #Tehran #bimmer life شب‌هاب تهران و بی ام و هایش😋😁. کی اون‌کربن بلک رو میخری؟ . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#شب#sheerdrivingpleasure#شبگردی#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و #تهران #اندرزگو

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید