نمکدون - #Ambient Light به نظرت بهترین ترکیب رنگ برای نوار بالایی و پایینی چی هست برای این رنگ تودوزی؟ رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#5series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#color#X4M#F90#bmwf10#G30#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Light#بی_ام_و نمکدون - #Ambient Light به نظرت بهترین ترکیب رنگ برای نوار بالایی و پایینی چی هست برای این رنگ تودوزی؟ رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#5series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#color#X4M#F90#bmwf10#G30#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Light#بی_ام_و نمکدون - #Ambient Light به نظرت بهترین ترکیب رنگ برای نوار بالایی و پایینی چی هست برای این رنگ تودوزی؟ رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#5series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#color#X4M#F90#bmwf10#G30#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Light#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید