نمکدون - #RC feature #THE7 به نظرت کارایی این آپشن بیشتر برا کجاست؟😁 . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Tehran#Parking#F90#Remote#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#شب#بی_ام_و نمکدون - #RC feature #THE7 به نظرت کارایی این آپشن بیشتر برا کجاست؟😁 . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Tehran#Parking#F90#Remote#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#شب#بی_ام_و نمکدون - #RC feature #THE7 به نظرت کارایی این آپشن بیشتر برا کجاست؟😁 . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Tehran#Parking#F90#Remote#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#شب#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید