نمکدون - With #THE7 #owner مصاحبه ای با مالک سری هفت😁✌🏻! فول آپدیت موتور گیربکس و همه یونیت ها به ۲۰۲۱. رنگ تودوزی نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 .#شبگردی #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#مصاحبه #4series#Redcar#G11#BmwLove#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - With #THE7 #owner مصاحبه ای با مالک سری هفت😁✌🏻! فول آپدیت موتور گیربکس و همه یونیت ها به ۲۰۲۱. رنگ تودوزی نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 .#شبگردی #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#مصاحبه #4series#Redcar#G11#BmwLove#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - With #THE7 #owner مصاحبه ای با مالک سری هفت😁✌🏻! فول آپدیت موتور گیربکس و همه یونیت ها به ۲۰۲۱. رنگ تودوزی نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 .#شبگردی #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#مصاحبه #4series#Redcar#G11#BmwLove#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و
With #THE7 #owner مصاحبه ای با مالک سری هفت😁✌🏻! فول آپدیت موتور گیربکس و همه یونیت ها به ۲۰۲۱. رنگ تودوزی نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 .#شبگردی #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#مصاحبه #4series#Redcar#G11#BmwLove#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید