نمکدون - Hello #X4 میگماا سفید X4 هم قشنگه😁. نظر شما چیست؟ ایشون هم به ۲۰۲۱ آپدیت شد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#Bmwlover#BMWF10#X5M#Bimmer#The7#4series#white#G30#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Hello #X4 میگماا سفید X4 هم قشنگه😁. نظر شما چیست؟ ایشون هم به ۲۰۲۱ آپدیت شد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#Bmwlover#BMWF10#X5M#Bimmer#The7#4series#white#G30#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و نمکدون - Hello #X4 میگماا سفید X4 هم قشنگه😁. نظر شما چیست؟ ایشون هم به ۲۰۲۱ آپدیت شد. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#Bmwlover#BMWF10#X5M#Bimmer#The7#4series#white#G30#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMW7#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید