نمکدون - #G05 2019 #remotecoding آهنگش خوبه؟😁 اولین X5 نسل جدید با BDC03 از ایران برای کشور رومانی کدینگ انجام دادیم. یکی از آپشن های فعال شده، تغییر ظاهر کیلومتر به ام پرفورمنس با تم طرح جدید. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#Arab#BMWF90#BMWX5#The7#4series#Romani#B7#G12#coding#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#X5M#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و نمکدون - #G05 2019 #remotecoding آهنگش خوبه؟😁 اولین X5 نسل جدید با BDC03 از ایران برای کشور رومانی کدینگ انجام دادیم. یکی از آپشن های فعال شده، تغییر ظاهر کیلومتر به ام پرفورمنس با تم طرح جدید. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#Arab#BMWF90#BMWX5#The7#4series#Romani#B7#G12#coding#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#X5M#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و نمکدون - #G05 2019 #remotecoding آهنگش خوبه؟😁 اولین X5 نسل جدید با BDC03 از ایران برای کشور رومانی کدینگ انجام دادیم. یکی از آپشن های فعال شده، تغییر ظاهر کیلومتر به ام پرفورمنس با تم طرح جدید. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#Arab#BMWF90#BMWX5#The7#4series#Romani#B7#G12#coding#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#X5M#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و
#G05 2019 #remotecoding آهنگش خوبه؟😁 اولین X5 نسل جدید با BDC03 از ایران برای کشور رومانی کدینگ انجام دادیم. یکی از آپشن های فعال شده، تغییر ظاهر کیلومتر به ام پرفورمنس با تم طرح جدید. رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#Arab#BMWF90#BMWX5#The7#4series#Romani#B7#G12#coding#bmwclassic#BMWG12#F26#Black#sheerdrivingpleasure#X5M#persiakhodro#G12#X4M#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید