نمکدون - Customer #handover تحویل به مشتری پس از کدینگ😁، نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 @hooman_golbidi . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#mohsenyeganeh#3series#BMWG12#Tehran#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#BMWGs#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#Bmw5#sheerdrivingpleasure#تهرانگردی #persiakhodro#G20#Apple#BMW7 نمکدون - Customer #handover تحویل به مشتری پس از کدینگ😁، نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 @hooman_golbidi . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#mohsenyeganeh#3series#BMWG12#Tehran#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#BMWGs#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#Bmw5#sheerdrivingpleasure#تهرانگردی #persiakhodro#G20#Apple#BMW7 نمکدون - Customer #handover تحویل به مشتری پس از کدینگ😁، نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 @hooman_golbidi . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#mohsenyeganeh#3series#BMWG12#Tehran#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#BMWGs#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#Bmw5#sheerdrivingpleasure#تهرانگردی #persiakhodro#G20#Apple#BMW7

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید