نمکدون - #Integral steering ببین چرخ عقبش چه میچرخه! اگه گفتی تیپش چی هست؟ برای این ماشین آپدیت ۲۰۲۱ کارپلی انجام دادیم😋😁✌🏻. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - #Integral steering ببین چرخ عقبش چه میچرخه! اگه گفتی تیپش چی هست؟ برای این ماشین آپدیت ۲۰۲۱ کارپلی انجام دادیم😋😁✌🏻. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و نمکدون - #Integral steering ببین چرخ عقبش چه میچرخه! اگه گفتی تیپش چی هست؟ برای این ماشین آپدیت ۲۰۲۱ کارپلی انجام دادیم😋😁✌🏻. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و
#Integral steering ببین چرخ عقبش چه میچرخه! اگه گفتی تیپش چی هست؟ برای این ماشین آپدیت ۲۰۲۱ کارپلی انجام دادیم😋😁✌🏻. . رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Redcar#X4M#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWG12#F26#تونل#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#Tunnel#بی_ام_و

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید