نمکدون - #prestige #G12 آقااا، هفت باشه، چهار نفره باشه، مشکی باشه و فول آپدیت ۲۰۲۱ هم باشه. دیگه چی از خدا میخوای؟😁✌🏻 . رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #شب #اندرزگو #اکسسوری نمکدون - #prestige #G12 آقااا، هفت باشه، چهار نفره باشه، مشکی باشه و فول آپدیت ۲۰۲۱ هم باشه. دیگه چی از خدا میخوای؟😁✌🏻 . رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #شب #اندرزگو #اکسسوری نمکدون - #prestige #G12 آقااا، هفت باشه، چهار نفره باشه، مشکی باشه و فول آپدیت ۲۰۲۱ هم باشه. دیگه چی از خدا میخوای؟😁✌🏻 . رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #شب #اندرزگو #اکسسوری
#prestige #G12 آقااا، هفت باشه، چهار نفره باشه، مشکی باشه و فول آپدیت ۲۰۲۱ هم باشه. دیگه چی از خدا میخوای؟😁✌🏻 . رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #شب #اندرزگو #اکسسوری

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید