نمکدون - ID4 to ID6 project فکر کن بعد از چهار پنج سال، منو ماشینت آپدیت بشه. نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#parking#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#bmwfan نمکدون - ID4 to ID6 project فکر کن بعد از چهار پنج سال، منو ماشینت آپدیت بشه. نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#parking#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#bmwfan نمکدون - ID4 to ID6 project فکر کن بعد از چهار پنج سال، منو ماشینت آپدیت بشه. نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#parking#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#bmwfan
ID4 to ID6 project فکر کن بعد از چهار پنج سال، منو ماشینت آپدیت بشه. نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF32#3series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#carbonblack#Tehran#F90#bmwf10#bmwclassic#BMWF25#parking#Carplay#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#G12#BMWX4#bmwfan

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید