نمکدون - . با این قیمتها صبح تا شب دارم می دوزم . پشت صحنه های خنده دار 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #گوشت #گرانی #خنده_دار نمکدون - . با این قیمتها صبح تا شب دارم می دوزم . پشت صحنه های خنده دار 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #گوشت #گرانی #خنده_دار نمکدون - . با این قیمتها صبح تا شب دارم می دوزم . پشت صحنه های خنده دار 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #گوشت #گرانی #خنده_دار
. با این قیمتها صبح تا شب دارم می دوزم . پشت صحنه های خنده دار 👇 @hasanreyvandi . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #گوشت #گرانی #خنده_دار

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید