نمکدون - 2021 updated SWFL سیستم صوتیش چی بود؟ 🤔 کیفیتش خوب بود؟ ایشون هم آپدیت شد. رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#شبگردی #3series#BMWG12#Tehran#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#BMWGs#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#Autobahn#sheerdrivingpleasure#تهرانگردی #persiakhodro#G20#Road#BMW7‌ نمکدون - 2021 updated SWFL سیستم صوتیش چی بود؟ 🤔 کیفیتش خوب بود؟ ایشون هم آپدیت شد. رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#شبگردی #3series#BMWG12#Tehran#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#BMWGs#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#Autobahn#sheerdrivingpleasure#تهرانگردی #persiakhodro#G20#Road#BMW7‌ نمکدون - 2021 updated SWFL سیستم صوتیش چی بود؟ 🤔 کیفیتش خوب بود؟ ایشون هم آپدیت شد. رزرو خدمات نرم افزاری: 021-284295 . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWG20#شبگردی #3series#BMWG12#Tehran#BMWG30#The7#4series#بی_ام_و#BMWGs#Applecarplay#bmwf10#bmwclassic#harmankardon#X3#Autobahn#sheerdrivingpleasure#تهرانگردی #persiakhodro#G20#Road#BMW7‌

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید