نمکدون - UPDATE 2021 THE #7 قشنگ ترین رینگ سری هفت همینه؟ یا چی؟ 😁✌🏻، اگه گفتی کدوم نمایشگاه هست؟ آپدیت ۲۰۲۱ انجام شد. رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#730Li#F90#bmwf10#THE7#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - UPDATE 2021 THE #7 قشنگ ترین رینگ سری هفت همینه؟ یا چی؟ 😁✌🏻، اگه گفتی کدوم نمایشگاه هست؟ آپدیت ۲۰۲۱ انجام شد. رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#730Li#F90#bmwf10#THE7#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و نمکدون - UPDATE 2021 THE #7 قشنگ ترین رینگ سری هفت همینه؟ یا چی؟ 😁✌🏻، اگه گفتی کدوم نمایشگاه هست؟ آپدیت ۲۰۲۱ انجام شد. رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#730Li#F90#bmwf10#THE7#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و
UPDATE 2021 THE #7 قشنگ ترین رینگ سری هفت همینه؟ یا چی؟ 😁✌🏻، اگه گفتی کدوم نمایشگاه هست؟ آپدیت ۲۰۲۱ انجام شد. رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWF30#BMWF26#7series#BMWF10#BMWF90#BMWG30#The7#4series#Flag#730Li#F90#bmwf10#THE7#X6M#X5#Black#sheerdrivingpleasure#G12#persiakhodro#X5#BMW7#بی_ام_و
  • benz__savaran
    حاده چالوس فقط با بنز حال میده مدل بنز چیه؟ببینم کیا بلدن؟ . . . .
  • benz__savaran
    شیطنت پسر clsسوار . . . . . رقیبی ندار clsواقعا . . . . #بنز#cls
  • benz__savaran
    به هاطر مردم شروع نکردم که بخاطر حرفاشون تسلیم بسم😉 . . . . @hosseinabdoll @hosseinabdoll

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید