نمکدون - The #BMW #coding یکی از انواع ۵۲۸ با اینکه مدلش ۲۰۱۴ هست، چراغش LED نیست. دیده بودی؟ . رزرو خدمات: 021-284295 #الهیه #ماشین #بلوتوث #بی_ام_و #BMWF10 #528i #coding نمکدون - The #BMW #coding یکی از انواع ۵۲۸ با اینکه مدلش ۲۰۱۴ هست، چراغش LED نیست. دیده بودی؟ . رزرو خدمات: 021-284295 #الهیه #ماشین #بلوتوث #بی_ام_و #BMWF10 #528i #coding نمکدون - The #BMW #coding یکی از انواع ۵۲۸ با اینکه مدلش ۲۰۱۴ هست، چراغش LED نیست. دیده بودی؟ . رزرو خدمات: 021-284295 #الهیه #ماشین #بلوتوث #بی_ام_و #BMWF10 #528i #coding
The #BMW #coding یکی از انواع ۵۲۸ با اینکه مدلش ۲۰۱۴ هست، چراغش LED نیست. دیده بودی؟ . رزرو خدمات: 021-284295 #الهیه #ماشین #بلوتوث #بی_ام_و #BMWF10 #528i #coding

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید