نمکدون - Lounge way #G12 به کامپیوترهای متحرک میگویند BMW و تمام! چهار نفره ایشون هستند. حالا چهار نفره میخری یا پنج نفره؟ رزرو خدمات: 021-284295 . . . #بی_ام_و #کدینگ #F10 #BMWF10 #5series #persiakhodro #7series #730Li #M760Li #carplay نمکدون - Lounge way #G12 به کامپیوترهای متحرک میگویند BMW و تمام! چهار نفره ایشون هستند. حالا چهار نفره میخری یا پنج نفره؟ رزرو خدمات: 021-284295 . . . #بی_ام_و #کدینگ #F10 #BMWF10 #5series #persiakhodro #7series #730Li #M760Li #carplay نمکدون - Lounge way #G12 به کامپیوترهای متحرک میگویند BMW و تمام! چهار نفره ایشون هستند. حالا چهار نفره میخری یا پنج نفره؟ رزرو خدمات: 021-284295 . . . #بی_ام_و #کدینگ #F10 #BMWF10 #5series #persiakhodro #7series #730Li #M760Li #carplay
Lounge way #G12 به کامپیوترهای متحرک میگویند BMW و تمام! چهار نفره ایشون هستند. حالا چهار نفره میخری یا پنج نفره؟ رزرو خدمات: 021-284295 . . . #بی_ام_و #کدینگ #F10 #BMWF10 #5series #persiakhodro #7series #730Li #M760Li #carplay

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید