نمکدون - Hey #X1 #F48 یکی از ماشینایی که کمتر مورد توجه قرار میگیره همین X1 هست! ‌کدینگ ایشون هم انجام شد. رزرو خدمات: 021-284295 . #شب #واکسن #کرونا #بی_ام_و #دلار #طلا #ماشین #ماشینباز #اسپرت #کدینگ #تهران #شبگردی نمکدون - Hey #X1 #F48 یکی از ماشینایی که کمتر مورد توجه قرار میگیره همین X1 هست! ‌کدینگ ایشون هم انجام شد. رزرو خدمات: 021-284295 . #شب #واکسن #کرونا #بی_ام_و #دلار #طلا #ماشین #ماشینباز #اسپرت #کدینگ #تهران #شبگردی نمکدون - Hey #X1 #F48 یکی از ماشینایی که کمتر مورد توجه قرار میگیره همین X1 هست! ‌کدینگ ایشون هم انجام شد. رزرو خدمات: 021-284295 . #شب #واکسن #کرونا #بی_ام_و #دلار #طلا #ماشین #ماشینباز #اسپرت #کدینگ #تهران #شبگردی
Hey #X1 #F48 یکی از ماشینایی که کمتر مورد توجه قرار میگیره همین X1 هست! ‌کدینگ ایشون هم انجام شد. رزرو خدمات: 021-284295 . #شب #واکسن #کرونا #بی_ام_و #دلار #طلا #ماشین #ماشینباز #اسپرت #کدینگ #تهران #شبگردی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید