نمکدون - The #G30 #stories اخیرا خیلی ۵۳۰ طرفدار پیدا کرده! مالکانی که ۵۲۸ داشتن در حال تبدیل به ۵۳۰ هستن! و البته یکسری از دوستان هم ۵۲۸ رو ترجیح میدهند. سلیقه ای، انتخاب شما کدومشه؟ این ماشین هم آپدیتش تمام تمام. . رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #شب #اندرزگو #اکسسوری #530i #تهران نمکدون - The #G30 #stories اخیرا خیلی ۵۳۰ طرفدار پیدا کرده! مالکانی که ۵۲۸ داشتن در حال تبدیل به ۵۳۰ هستن! و البته یکسری از دوستان هم ۵۲۸ رو ترجیح میدهند. سلیقه ای، انتخاب شما کدومشه؟ این ماشین هم آپدیتش تمام تمام. . رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #شب #اندرزگو #اکسسوری #530i #تهران نمکدون - The #G30 #stories اخیرا خیلی ۵۳۰ طرفدار پیدا کرده! مالکانی که ۵۲۸ داشتن در حال تبدیل به ۵۳۰ هستن! و البته یکسری از دوستان هم ۵۲۸ رو ترجیح میدهند. سلیقه ای، انتخاب شما کدومشه؟ این ماشین هم آپدیتش تمام تمام. . رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #شب #اندرزگو #اکسسوری #530i #تهران
The #G30 #stories اخیرا خیلی ۵۳۰ طرفدار پیدا کرده! مالکانی که ۵۲۸ داشتن در حال تبدیل به ۵۳۰ هستن! و البته یکسری از دوستان هم ۵۲۸ رو ترجیح میدهند. سلیقه ای، انتخاب شما کدومشه؟ این ماشین هم آپدیتش تمام تمام. . رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #شب #اندرزگو #اکسسوری #530i #تهران

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید