نمکدون - The #7series #update این شما و این سری هفت آپدیت شده و از همه مهمتر این آهنگگ! . . رزرو خدمات: 021-284295 . #تهران #Wrap #BMW #بی_ام_و #کارپلی #کدینگ #کرونا نمکدون - The #7series #update این شما و این سری هفت آپدیت شده و از همه مهمتر این آهنگگ! . . رزرو خدمات: 021-284295 . #تهران #Wrap #BMW #بی_ام_و #کارپلی #کدینگ #کرونا نمکدون - The #7series #update این شما و این سری هفت آپدیت شده و از همه مهمتر این آهنگگ! . . رزرو خدمات: 021-284295 . #تهران #Wrap #BMW #بی_ام_و #کارپلی #کدینگ #کرونا
The #7series #update این شما و این سری هفت آپدیت شده و از همه مهمتر این آهنگگ! . . رزرو خدمات: 021-284295 . #تهران #Wrap #BMW #بی_ام_و #کارپلی #کدینگ #کرونا

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید