نمکدون - Hey #X4 یک سوال سخت! کربن بلک میدوستی یا مشکی؟ آپدیت ۲۰۲۱ و کدینگ ها انجام شددددد. . رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . #کارپلی #آپدیت #بی_ام_و #ماشین #ماشینباز‌ #BMWX4 #X4M #Mpower نمکدون - Hey #X4 یک سوال سخت! کربن بلک میدوستی یا مشکی؟ آپدیت ۲۰۲۱ و کدینگ ها انجام شددددد. . رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . #کارپلی #آپدیت #بی_ام_و #ماشین #ماشینباز‌ #BMWX4 #X4M #Mpower نمکدون - Hey #X4 یک سوال سخت! کربن بلک میدوستی یا مشکی؟ آپدیت ۲۰۲۱ و کدینگ ها انجام شددددد. . رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . #کارپلی #آپدیت #بی_ام_و #ماشین #ماشینباز‌ #BMWX4 #X4M #Mpower
Hey #X4 یک سوال سخت! کربن بلک میدوستی یا مشکی؟ آپدیت ۲۰۲۱ و کدینگ ها انجام شددددد. . رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . #کارپلی #آپدیت #بی_ام_و #ماشین #ماشینباز‌ #BMWX4 #X4M #Mpower

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید