نمکدون - The #7series Life اگه قرار باشه سری هفت بخری، چهار نفره میخری یا پنج نفره؟ کدومش ترجیح میدی؟ ایشون هم آپدیت ۲۰۲۱ و تامام. موسیقی از پوریا خورشید عزیز @pouriakhorshid . رزرو خدمات: 021-284295 . #بی_ام_و #شب #شبگردی #تهران #ماشین #ماشینباز #BMWG12 #G12 #کاور نمکدون - The #7series Life اگه قرار باشه سری هفت بخری، چهار نفره میخری یا پنج نفره؟ کدومش ترجیح میدی؟ ایشون هم آپدیت ۲۰۲۱ و تامام. موسیقی از پوریا خورشید عزیز @pouriakhorshid . رزرو خدمات: 021-284295 . #بی_ام_و #شب #شبگردی #تهران #ماشین #ماشینباز #BMWG12 #G12 #کاور نمکدون - The #7series Life اگه قرار باشه سری هفت بخری، چهار نفره میخری یا پنج نفره؟ کدومش ترجیح میدی؟ ایشون هم آپدیت ۲۰۲۱ و تامام. موسیقی از پوریا خورشید عزیز @pouriakhorshid . رزرو خدمات: 021-284295 . #بی_ام_و #شب #شبگردی #تهران #ماشین #ماشینباز #BMWG12 #G12 #کاور
The #7series Life اگه قرار باشه سری هفت بخری، چهار نفره میخری یا پنج نفره؟ کدومش ترجیح میدی؟ ایشون هم آپدیت ۲۰۲۱ و تامام. موسیقی از پوریا خورشید عزیز @pouriakhorshid . رزرو خدمات: 021-284295 . #بی_ام_و #شب #شبگردی #تهران #ماشین #ماشینباز #BMWG12 #G12 #کاور

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید