نمکدون - . چقدر باید داد بزنیم ، ما (مدیریت بحران) نداریم بلکه (بحران مدیریت) داریم . خصوصی ترین لحظات حسن ریوندی 👇 @hasanreyvandi_pv . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خنده_دار #بحران #مدیریت نمکدون - . چقدر باید داد بزنیم ، ما (مدیریت بحران) نداریم بلکه (بحران مدیریت) داریم . خصوصی ترین لحظات حسن ریوندی 👇 @hasanreyvandi_pv . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خنده_دار #بحران #مدیریت نمکدون - . چقدر باید داد بزنیم ، ما (مدیریت بحران) نداریم بلکه (بحران مدیریت) داریم . خصوصی ترین لحظات حسن ریوندی 👇 @hasanreyvandi_pv . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خنده_دار #بحران #مدیریت
. چقدر باید داد بزنیم ، ما (مدیریت بحران) نداریم بلکه (بحران مدیریت) داریم . خصوصی ترین لحظات حسن ریوندی 👇 @hasanreyvandi_pv . #تگ_کنید_دوستاتونو #حسن_ریوندی #خنده_دار #بحران #مدیریت

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید