نمکدون - Invite a friend! (انرژی مثبت)بی ام و سفر✌🏻😁. اون دوستت که دوست داری تو این جاده باهات باشه تگش کن. ادامه فیلم پست چند روز پیش! @rezakhaliliiiiiiiiiii @moblerezaofficial رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #528i #ماشین #ماشینباز #مازندران نمکدون - Invite a friend! (انرژی مثبت)بی ام و سفر✌🏻😁. اون دوستت که دوست داری تو این جاده باهات باشه تگش کن. ادامه فیلم پست چند روز پیش! @rezakhaliliiiiiiiiiii @moblerezaofficial رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #528i #ماشین #ماشینباز #مازندران نمکدون - Invite a friend! (انرژی مثبت)بی ام و سفر✌🏻😁. اون دوستت که دوست داری تو این جاده باهات باشه تگش کن. ادامه فیلم پست چند روز پیش! @rezakhaliliiiiiiiiiii @moblerezaofficial رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #528i #ماشین #ماشینباز #مازندران
Invite a friend! (انرژی مثبت)بی ام و سفر✌🏻😁. اون دوستت که دوست داری تو این جاده باهات باشه تگش کن. ادامه فیلم پست چند روز پیش! @rezakhaliliiiiiiiiiii @moblerezaofficial رزرو خدمات: 021-284295 #سفر #ماشین #شمال #بی_ام_و #528i #ماشین #ماشینباز #مازندران

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید