نمکدون - .📌عجب سیرکی..!!!.وکوفسکی در جایی نوشت که ما همه خواهیم مرد، همه ما.عجب سیرکی!همین به تنهایی باید کافی باشد تا همدیگر را دوست داشته باشیم؛ ولی اینطور نیست.ما در برابر مسائل بی اهمیت زندگی وحشت زده و ویران میشویم.ما در هیچ و پوچِ زندگی غرق شده ایم..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #مرگ #زندگی #وکوفسکی نمکدون - .📌عجب سیرکی..!!!.وکوفسکی در جایی نوشت که ما همه خواهیم مرد، همه ما.عجب سیرکی!همین به تنهایی باید کافی باشد تا همدیگر را دوست داشته باشیم؛ ولی اینطور نیست.ما در برابر مسائل بی اهمیت زندگی وحشت زده و ویران میشویم.ما در هیچ و پوچِ زندگی غرق شده ایم..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #مرگ #زندگی #وکوفسکی نمکدون - .📌عجب سیرکی..!!!.وکوفسکی در جایی نوشت که ما همه خواهیم مرد، همه ما.عجب سیرکی!همین به تنهایی باید کافی باشد تا همدیگر را دوست داشته باشیم؛ ولی اینطور نیست.ما در برابر مسائل بی اهمیت زندگی وحشت زده و ویران میشویم.ما در هیچ و پوچِ زندگی غرق شده ایم..#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #مرگ #زندگی #وکوفسکی
.
📌عجب سیرکی..!!!
.
وکوفسکی در جایی نوشت که ما همه خواهیم مرد، همه ما.
عجب سیرکی!
همین به تنهایی باید کافی باشد تا همدیگر را دوست داشته باشیم؛ ولی اینطور نیست.
ما در برابر مسائل بی اهمیت زندگی وحشت زده و ویران میشویم.
ما در هیچ و پوچِ زندگی غرق شده ایم.
.
#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #مرگ #زندگی #وکوفسکی
  • giioomeh
    . دلم برایت تنگ شده است و وقتی که میگویم تنگ نه مثل تنگیِ پیراهن... دلتنگیِ من مانند کشتی ای است که به‌جای اقیانوس و دریا او را در حوض خانه انداخته‌اند... . با کی دوس داری بری دریا؟تگش کن🖇 نوان ( بریم دریا ) 📥 دانلود آهنگ از ملوبات 📥 📥 Novan - Doosam dari @novan.music @novan.music @novan.music @novan.music @farzadmahan @farzadmahan 🔺 Ads @majidmax_Music @sajad_bahrami_i

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید