نمکدون - #ICAM #Camera یکی از آپشن هایی که معمولا هیچوقت استفاده نمیشه همینه ولی کاربردیه! این مدلش ۳۲۰ بود یا ۳۳۰؟ . . رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . #کارپلی #آپدیت #بی_ام_و #ماشین #ماشینباز #330i #M340i نمکدون - #ICAM #Camera یکی از آپشن هایی که معمولا هیچوقت استفاده نمیشه همینه ولی کاربردیه! این مدلش ۳۲۰ بود یا ۳۳۰؟ . . رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . #کارپلی #آپدیت #بی_ام_و #ماشین #ماشینباز #330i #M340i نمکدون - #ICAM #Camera یکی از آپشن هایی که معمولا هیچوقت استفاده نمیشه همینه ولی کاربردیه! این مدلش ۳۲۰ بود یا ۳۳۰؟ . . رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . #کارپلی #آپدیت #بی_ام_و #ماشین #ماشینباز #330i #M340i
#ICAM #Camera یکی از آپشن هایی که معمولا هیچوقت استفاده نمیشه همینه ولی کاربردیه! این مدلش ۳۲۰ بود یا ۳۳۰؟ . . رزرو خدمات آپدیت و کدینگ: 021-284295 . #کارپلی #آپدیت #بی_ام_و #ماشین #ماشینباز #330i #M340i

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید