نمکدون - .📌خطای اکثریت.👈این مسئله، این خطا، در تاریخ بشریت سبب ریختن بیشترین خون‌ها شده است. به این می‌گویند خطای اکثریت، یعنی ما نگاه می‌کنیم ببینیم جمع چه می‌گوید و اکثریت را ذاتا دنبال می‌کنیم، در حالی که ممکن است این اکثریت اصلا اشتباه کنند.این یک تلنگر برای ما باید باشد. ما اگر در خانواده‌های‌مان، در مدارس‌مان، در گروه‌های مرجع به بچه‌ها تفکر منتقدانه را یاد ندهیم، باید شاهد فاجعه‌های اجتماعی بزرگی باشیم. جایی که یک جمعی با اعتماد به نفس و به آرای اکثریتی چیز اشتباهی را طرح می‌کنند، بچه‌ها بدون اینکه به منطق خودشان و به ارزش‌های خودشان رجوع کنند آن را دنبال خواهند کردند. توجه داشته باشید که یک حرف اشتباه را حتی اگر ۸ میلیارد انسان تایید کنند باز هم اشتباه است.معرفی کتاب: علیه تربیت فرزند (برای فرزندانمان باغبان باشیم و یا نجار)، نوشته آلیسون گوپنیک، ترجمه مینا قاجارگر، نشر ترجمان.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #خطای_اکثریت #سروش_صحت #تربیت_کودک #روانشناسی #جامعه #تلنگر #فصل_چهارم_قسمت_سیزدهم نمکدون - .📌خطای اکثریت.👈این مسئله، این خطا، در تاریخ بشریت سبب ریختن بیشترین خون‌ها شده است. به این می‌گویند خطای اکثریت، یعنی ما نگاه می‌کنیم ببینیم جمع چه می‌گوید و اکثریت را ذاتا دنبال می‌کنیم، در حالی که ممکن است این اکثریت اصلا اشتباه کنند.این یک تلنگر برای ما باید باشد. ما اگر در خانواده‌های‌مان، در مدارس‌مان، در گروه‌های مرجع به بچه‌ها تفکر منتقدانه را یاد ندهیم، باید شاهد فاجعه‌های اجتماعی بزرگی باشیم. جایی که یک جمعی با اعتماد به نفس و به آرای اکثریتی چیز اشتباهی را طرح می‌کنند، بچه‌ها بدون اینکه به منطق خودشان و به ارزش‌های خودشان رجوع کنند آن را دنبال خواهند کردند. توجه داشته باشید که یک حرف اشتباه را حتی اگر ۸ میلیارد انسان تایید کنند باز هم اشتباه است.معرفی کتاب: علیه تربیت فرزند (برای فرزندانمان باغبان باشیم و یا نجار)، نوشته آلیسون گوپنیک، ترجمه مینا قاجارگر، نشر ترجمان.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #خطای_اکثریت #سروش_صحت #تربیت_کودک #روانشناسی #جامعه #تلنگر #فصل_چهارم_قسمت_سیزدهم نمکدون - .📌خطای اکثریت.👈این مسئله، این خطا، در تاریخ بشریت سبب ریختن بیشترین خون‌ها شده است. به این می‌گویند خطای اکثریت، یعنی ما نگاه می‌کنیم ببینیم جمع چه می‌گوید و اکثریت را ذاتا دنبال می‌کنیم، در حالی که ممکن است این اکثریت اصلا اشتباه کنند.این یک تلنگر برای ما باید باشد. ما اگر در خانواده‌های‌مان، در مدارس‌مان، در گروه‌های مرجع به بچه‌ها تفکر منتقدانه را یاد ندهیم، باید شاهد فاجعه‌های اجتماعی بزرگی باشیم. جایی که یک جمعی با اعتماد به نفس و به آرای اکثریتی چیز اشتباهی را طرح می‌کنند، بچه‌ها بدون اینکه به منطق خودشان و به ارزش‌های خودشان رجوع کنند آن را دنبال خواهند کردند. توجه داشته باشید که یک حرف اشتباه را حتی اگر ۸ میلیارد انسان تایید کنند باز هم اشتباه است.معرفی کتاب: علیه تربیت فرزند (برای فرزندانمان باغبان باشیم و یا نجار)، نوشته آلیسون گوپنیک، ترجمه مینا قاجارگر، نشر ترجمان.#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #خطای_اکثریت #سروش_صحت #تربیت_کودک #روانشناسی #جامعه #تلنگر #فصل_چهارم_قسمت_سیزدهم
.
📌خطای اکثریت
.
👈این مسئله، این خطا، در تاریخ بشریت سبب ریختن بیشترین خون‌ها شده است. به این می‌گویند خطای اکثریت، یعنی ما نگاه می‌کنیم ببینیم جمع چه می‌گوید و اکثریت را ذاتا دنبال می‌کنیم، در حالی که ممکن است این اکثریت اصلا اشتباه کنند.
این یک تلنگر برای ما باید باشد. ما اگر در خانواده‌های‌مان، در مدارس‌مان، در گروه‌های مرجع به بچه‌ها تفکر منتقدانه را یاد ندهیم، باید شاهد فاجعه‌های اجتماعی بزرگی باشیم. جایی که یک جمعی با اعتماد به نفس و به آرای اکثریتی چیز اشتباهی را طرح می‌کنند، بچه‌ها بدون اینکه به منطق خودشان و به ارزش‌های خودشان رجوع کنند آن را دنبال خواهند کردند. توجه داشته باشید که یک حرف اشتباه را حتی اگر ۸ میلیارد انسان تایید کنند باز هم اشتباه است.
معرفی کتاب: علیه تربیت فرزند (برای فرزندانمان باغبان باشیم و یا نجار)، نوشته آلیسون گوپنیک، ترجمه مینا قاجارگر، نشر ترجمان
.
#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #خطای_اکثریت #سروش_صحت #تربیت_کودک #روانشناسی #جامعه #تلنگر #فصل_چهارم_قسمت_سیزدهم
 • mojtabashakoori_fan
  📺تظاهر به قوی بودن داره مارو میکشه(قسمت دوم)
  باید جایی وجود داشته باشه که ما بعنوان یک انسان، شجاعانه، همونطور که از خوشی ها و موفقیت ها میگیم، از رنج ها و از ناتوانی ها و از آسیب پذیریمون بگیم... ⁣⁣
  میلیون ها نفر هستند که "افسردگی" رو‌تجربه‌میکنند ولی شجاعت گفتنش رو‌ ندارند و چون پنهانش‌می‌کنند در عمیق ترین لایه های روان، هرگز نمی‌تونن حلش کنن... ⁣⁣
  یادتون باشه شما در تنهاییتون تنها نیستید؛ خیلی از آدم ها این رو‌ تجربه کردند...⁣⁣
  ⁣⁣
  مجتبی شکوری ⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
  📝 عیبی نداره گاهی اون آدم قوی ای نباشیم که دیگران فکر می کنن. همه ی ما به نوعی در زندگی افسردگی رو تجربه کرده، می کنیم یا خواهیم کرد.⁣⁣
  ⁣⁣
  🔘 در این‌ویدیو نکات بسیار خوبی برای مدیریت افسردگی بشما گفته خواهد شد؛ حتما ببینید⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
  ❌ نظر شما چیه؟⁣⁣
  آیا افسردگی رو در زندگیتون تجربه کردید؟ راهی برای مقابله باهاش پیدا کردید؟
  ▫️
 • mojtabashakoori_fan
  📺 عنوان: ‌برای مقابله با افسردگی چه کنیم؟

  باید جایی وجود داشته باشه که ما بعنوان یک انسان، شجاعانه، همونطور که از خوشی ها و موفقیت ها میگیم، از رنج ها و از ناتوانی ها و از آسیب پذیریمون بگیم... ⁣⁣
  میلیون ها نفر هستند که "افسردگی" رو‌تجربه‌میکنند ولی شجاعت گفتنش رو‌ ندارند و چون پنهانش‌می‌کنند در عمیق ترین لایه های روان، هرگز نمی‌تونن حلش کنن... ⁣⁣
  یادتون باشه شما در تنهاییتون تنها نیستید؛ خیلی از آدم ها این رو‌ تجربه کردند...⁣⁣
  ⁣⁣
  مجتبی شکوری ⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
  📝 عیبی نداره گاهی اون آدم قوی ای نباشیم که دیگران فکر می کنن. همه ی ما به نوعی در زندگی افسردگی رو تجربه کرده، می کنیم یا خواهیم کرد.⁣⁣
  ⁣⁣
  🔘 در این‌ویدیو نکات بسیار خوبی برای مدیریت افسردگی بشما گفته خواهد شد؛ حتما ببینید⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣⁣
  ❌ نظر شما چیه؟⁣⁣
  آیا افسردگی رو در زندگیتون تجربه کردید؟ راهی برای مقابله باهاش پیدا کردید؟
  #مجتبی_شکوری #افسردگی#کتاب_باز #مسعود_کارمان
 • mojtabashakoori_fan
  ⁣⁣⁣هر نوعی از درد، منزوی کننده ست و افسردگی از اون رنجهایی ست که بشدت فرد افسرده رو منزوی میکنه⁣⁣⁣
  مجتبی شکوری⁣⁣⁣
  ⁣⁣⁣
  📝 آنچه بیشتر در این برنامه بحث میشه برگرفته از کتاب زیر است:⁣⁣⁣
  ⁣⁣⁣
  📚 دلایلی برای زنده ماندن اثر مت هیگ⁣⁣⁣
  ⁣⁣⁣
  ❌ شما بگید اگر دچار افسردگی شدید يا هستيد، چه عاملی باعث‌میشه‌که بین "مرگ" و "زندگي"، زندگي رو انتخاب كنيد؟⁣⁣⁣
  ⁣⁣⁣
  📌 فراموش نكنيم:⁣⁣⁣
  What doesn't kill me, makes me stronger...⁣⁣⁣
  چيزي كه منو نكشه، قويتر ميكنه...
  #مجتبی_شکوری #مسعود_کارمان #افسردگی #کتاب_باز #درد #شکست #رشد
 • mojtabashakoori_fan
  ⁉️در مقابل رنج های بزرگ و سخت زندگی چه کنیم؟؟؟(قسمت اول)


  🔘 گاهی لبه های تیز واقعیت اینقدر جسورانه بما فشار میارن که در نهایت انکار موضوعی تلخ راه گشا نیست.⁣
  مجتبی شکوری ⁣

  📝 آرزو میکنم برای کسی پیش نیاد اما اگر عزیزی رو دارید که شرایطی چنین سخت رو تجربه میکنه و یا خودتون به نوعی درگیری تلخی ای از این جنس هستید که بی پایان می پنداریدش، دیدن این ویدیو و راهکارهایی که درش ارائه میشه میتونه کمک رسان باشه.
  #مجتبی_شکوری #مسعود_کارمان #رنج #فرزند
  #پذیرش
  #افسردگی
 • mojtabashakoori_fan
  #️⃣ #mojtaba_shakoori
  افسردگی‌های
  دوره‌ای را همه تجربه کرده‌ایم و می‌کنیم.روزی معمولی از خواب بیدار می‌شویم و شوق زندگی،شور زیستن بدون هیچ دلیلِ روشنی از قلب و روحمان رفته است.هرچه سنمان بیشتر می‌شود این افسردگی‌هایِ بی دلیل نیز بیشتر تکرار می‌شود.
  .
  این شکل اندوهِ مدام، التیام پیدا نخواهد کرد؛ مگر این‌که دست از خوردن ژلوفن‌های روحی بکشیم و با خودمان که جایی در سفر زندگی رهایش کردیم،خود واقعیمان که جایی جایش گذاشتیم، دوباره دیدار کنیم.
  .
  ریشه‌ی اصلی این رنج تکراری «سرکوب خود» است.شما گلوی چه صدای اصیلی را در روحتان بُريده‌اید؟این افسردگی‌های دوره‌ای صدایِ نامفهومِ اين گلوی کاردخورده است.
  #مجتبی_شکوری
  #کتاب_باز
  #کتاب

  #افسردگی
  #افسرده
  #خود_واقعی

  #رنج
  #سروش_صحت
 • mojtabashakoori_fan
  ⁣⁣
  📌تلخ و شیرین⁣⁣
  عجیب ولی واقعی...⁣⁣
  ⁣⁣
  ⁣🔹در لحظه ای که یأس کل قلبتو‌ پر میکنه⁣⁣، در لحظه ای که احساس میکنی خیلی تنهایی⁣... گاهی "یک آرزو‌"میتونه‌نجاتت‌بده...⁣⁣⁣

  ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ♥️‌‌‏¨˜°ºðمجتبی شکوری𺰘¨♥️⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
  #مجتبی_شکوری
 • mojtabashakoori_fan
  ❓جرات پرسشگری از امور به ظاهر بدیهی
  ❗مثلا سوال از اینکه چرا عرض های راه آهن ۱۴۳ سانت و ۵۱ میل هست؟
  اولین جاده هایی که توسط رمی ها ساخته شده به منظور جا به جایی جنگ افزارها عرض آنها ۲ عرض دو اسب در کنار همن که میشه ۱۴۳ سانت و ۵۱ میل.(اثر طراحی رمی ها در طراحی جاده در طراحی ناسا هم پیداست)
  👊شجاع باشیم از خودمون بپرسیم آیا روند درست انجام کارها همینه؟؟؟
  ❌ضرب المثل"خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو"کاملا غلطه چون با این کار روی همه تفاوت ها و مزیت هات سرپوش میذاری پس صدای واقعیت رو محقق کن که همین به رشد ات کمک میکنه.
  💴کسانی که در بالای هرم درآمد هستند چیزهای متفاوتی رو عرضه کردن.
  ✊پس جرات به صحنه آوردن خود واقعیت رو داشته باش.
  #مجتبی‌_شکوری
  #گام_چهارم_موفقیت
  #جرات_زیستن

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید