نمکدون - .📌تولد دوباره ....هر آدمیدوبار زندگی میکنه:یکبار، زندگی میکنهو زندگی دومشوقتی شروع میشه که میفهمه فقط یکبار زندگی میکنه....#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #زندگی #روانشناسی نمکدون - .📌تولد دوباره ....هر آدمیدوبار زندگی میکنه:یکبار، زندگی میکنهو زندگی دومشوقتی شروع میشه که میفهمه فقط یکبار زندگی میکنه....#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #زندگی #روانشناسی نمکدون - .📌تولد دوباره ....هر آدمیدوبار زندگی میکنه:یکبار، زندگی میکنهو زندگی دومشوقتی شروع میشه که میفهمه فقط یکبار زندگی میکنه....#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #زندگی #روانشناسی
.
📌تولد دوباره ...
.
هر آدمی
دوبار زندگی میکنه:
یکبار، زندگی میکنه
و زندگی دومش
وقتی شروع میشه که
میفهمه فقط یکبار زندگی میکنه...
.
#مجتبی_شکوری #سروش_صحت #کتاب_باز #زندگی #روانشناسی
  • giioomeh
    . تنهایی وقتی آدمو میسوزونه که با همه‌ی اینا بازم دوسش‌داری و دلتنگشی . هنوز دوسش داری و دلتنگشی؟ . گفتی بی‌ تو میرم 🖤 نگو نگفتی 😞 @arsha.original
  • giioomeh
    . توی روزایی که شهر بوی مرگ میده برو به کسی که دوستش داری بگو دوستت دارم.... . موزیک از @hadiahmadi_orginal . . . . . . . . . . . EDIT: @zriyy.edit

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید