نمکدون - . (لطفا ورق بزنید) نسل ما با (آب قند) بزرگ شدن امروزی هام که با شیر خشک... نسل آینده با چی می خوان بزرگ بشن؟؟ . خصوصی ترین لحظات حسن ریوندی 👇 @hasanreyvandi_pv نمکدون - . (لطفا ورق بزنید) نسل ما با (آب قند) بزرگ شدن امروزی هام که با شیر خشک... نسل آینده با چی می خوان بزرگ بشن؟؟ . خصوصی ترین لحظات حسن ریوندی 👇 @hasanreyvandi_pv نمکدون - . (لطفا ورق بزنید) نسل ما با (آب قند) بزرگ شدن امروزی هام که با شیر خشک... نسل آینده با چی می خوان بزرگ بشن؟؟ . خصوصی ترین لحظات حسن ریوندی 👇 @hasanreyvandi_pv
. (لطفا ورق بزنید) نسل ما با (آب قند) بزرگ شدن امروزی هام که با شیر خشک... نسل آینده با چی می خوان بزرگ بشن؟؟ . خصوصی ترین لحظات حسن ریوندی 👇 @hasanreyvandi_pv

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج hassan_reyvandi را دنبال کنید