نمکدون - #Nightdrive #Tehran اون دوستای بی ام و سوارت که شبا بیرونن همش رو تگ کن😁✌🏻! شب باشه، بی ام و باشه و تامام! . . #شب #شبگردی #دوردور #تهران #ماشین #لاکچری #بی_ام_و #شادمهرعقیلی #شادمهر نمکدون - #Nightdrive #Tehran اون دوستای بی ام و سوارت که شبا بیرونن همش رو تگ کن😁✌🏻! شب باشه، بی ام و باشه و تامام! . . #شب #شبگردی #دوردور #تهران #ماشین #لاکچری #بی_ام_و #شادمهرعقیلی #شادمهر نمکدون - #Nightdrive #Tehran اون دوستای بی ام و سوارت که شبا بیرونن همش رو تگ کن😁✌🏻! شب باشه، بی ام و باشه و تامام! . . #شب #شبگردی #دوردور #تهران #ماشین #لاکچری #بی_ام_و #شادمهرعقیلی #شادمهر
#Nightdrive #Tehran اون دوستای بی ام و سوارت که شبا بیرونن همش رو تگ کن😁✌🏻! شب باشه، بی ام و باشه و تامام! . . #شب #شبگردی #دوردور #تهران #ماشین #لاکچری #بی_ام_و #شادمهرعقیلی #شادمهر

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید