نمکدون - .📌ازدواج فانتزی ♥️بزرگترین آسیب رو به عشق 👈همین "نگاه فانتزی" یا "هالیوودی" به عشق میزنه.👫تصاویر فانتزی در مورد عشق چیزی رو به عشق بار میکنن که شاید واقعی نیستن و انتظاراتی رو در ما ایجاد میکنن که همین انتظارات ممکنه رابطه ما رو خراب کنه.👊.#مجتبی_شکوری #عشق #هالیوود #عشق_فانتزی #ازدواج #زندگی_مشترک #رابطه #وقتشه نمکدون - .📌ازدواج فانتزی ♥️بزرگترین آسیب رو به عشق 👈همین "نگاه فانتزی" یا "هالیوودی" به عشق میزنه.👫تصاویر فانتزی در مورد عشق چیزی رو به عشق بار میکنن که شاید واقعی نیستن و انتظاراتی رو در ما ایجاد میکنن که همین انتظارات ممکنه رابطه ما رو خراب کنه.👊.#مجتبی_شکوری #عشق #هالیوود #عشق_فانتزی #ازدواج #زندگی_مشترک #رابطه #وقتشه نمکدون - .📌ازدواج فانتزی ♥️بزرگترین آسیب رو به عشق 👈همین "نگاه فانتزی" یا "هالیوودی" به عشق میزنه.👫تصاویر فانتزی در مورد عشق چیزی رو به عشق بار میکنن که شاید واقعی نیستن و انتظاراتی رو در ما ایجاد میکنن که همین انتظارات ممکنه رابطه ما رو خراب کنه.👊.#مجتبی_شکوری #عشق #هالیوود #عشق_فانتزی #ازدواج #زندگی_مشترک #رابطه #وقتشه
.
📌ازدواج فانتزی
♥️بزرگترین آسیب رو به عشق 👈همین "نگاه فانتزی" یا "هالیوودی" به عشق میزنه.
👫تصاویر فانتزی در مورد عشق چیزی رو به عشق بار میکنن که شاید واقعی نیستن
و انتظاراتی رو در ما ایجاد میکنن که همین انتظارات ممکنه رابطه ما رو خراب کنه.👊
.
#مجتبی_شکوری #عشق #هالیوود #عشق_فانتزی #ازدواج #زندگی_مشترک #رابطه #وقتشه

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید