نمکدون - .📌سه شخصیت هر انسان .#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #شخصیت #عقیده #تغییر #روانشناسی نمکدون - .📌سه شخصیت هر انسان .#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #شخصیت #عقیده #تغییر #روانشناسی نمکدون - .📌سه شخصیت هر انسان .#مجتبی_شکوری #کتاب_باز #سروش_صحت #شخصیت #عقیده #تغییر #روانشناسی

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج mojtabashakoori_fan را دنبال کنید