نمکدون - آپدیت ایشون به ۲۰۲۱ تامام تامام. . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWX4#BMWF26#Persiakhodro#X4M#بی_ام_و نمکدون - آپدیت ایشون به ۲۰۲۱ تامام تامام. . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWX4#BMWF26#Persiakhodro#X4M#بی_ام_و نمکدون - آپدیت ایشون به ۲۰۲۱ تامام تامام. . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWX4#BMWF26#Persiakhodro#X4M#بی_ام_و
آپدیت ایشون به ۲۰۲۱ تامام تامام. . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#BMWX4#BMWF26#Persiakhodro#X4M#بی_ام_و
  • bmwminz
    NBT EVO RETROFIT سی ثانیه ای ۵۲۸ رو منو جدید کن! نظرته؟ رزرو خدمات: 021-284295
  • bmwminz
    #kawazaki vs #BMW تیمِ کاوازاکی ای یا تیم بی ام و؟😁 با کدومش بیشتر انرژی میگیری تو جاده؟ . رزرو خدمات: 021-284295 . . #BMW#BMWrepost#BMWstories#

برای ساخت این کلیپ زحمت های زیادی کشیده شده است، اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما پیج bmwminz را دنبال کنید